פסיכולוגיה


תאריך הפרסום: 01.07.2020
שם המדיה: גיליון פסיכואקטואליה
שם הכתב: ד"ר פנינית רוסו נצר

תאריך הפרסום: 08.04.2020
שם המדיה: psychology today
שם הכתב: Jamie D. Aten Ph.D

תאריך הפרסום: 10.06.2020
שם המדיה: קשר עין
שם הכתב: ד"ר רמי רחמים

תאריך הפרסום: 19.04.2020
שם המדיה: מעריב
שם הכתב: איתמר גנות

תאריך הפרסום: 24.02.2020
שם המדיה: קשר עין
שם הכתב: ד"ר רמי רחמים

תאריך הפרסום: 20.11.2019
שם המדיה: גלובס
שם הכתב: פרופ' יוני גז

תאריך הפרסום: 29.10.2019
שם המדיה: גלובס
שם הכתב: הילה ויסברג
Page 2 of 5
Syndicate content