Ez Way

קטגוריית עיסוק: מכינה
תחומי עיסוק: קורסי פסיכומטרי
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: דרך השלום 1 , תל אביב
טלפון: 03-6915544
פקס: 03-6036042


מכרזים משוייכים

סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור פרסום 19/2012 עריכת קורסי פסיכומטרי 12.12.2012 20.12.2012