ד"ר בקי לשם

ד"ר בקי לשם
בית ספר: חינוך

סיום לימודי דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ירושלים.

לימודי פוסט דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ירושלים.

לימודי פוסט דוקטורט המחלקה לניהול סכסוכים , פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.


דרגה אחרונה: מורה בכיר
תפקידים במכללה:

2015-2013 ראש המסלול לחינוך מיוחד

2012-2015 ראש יחידת התקשוב בהוראה ולמידה

תחומי התמחות: חינוך מיוחד
נושאי המחקר: תהליכי חשיבה, רווחה נפשית, כבוד, אלימות, שילוב התקשוב בהוראה ובקידום החשיבה.