אגודת הסטודנטים


תאריך הפרסום: 29.01.2015
שם המדיה: רדיו דרום
שם הכתב: מורדי ישראל

תאריך הפרסום: 15.12.2014
שם המדיה: רשת ב'-היום הזה

תאריך הפרסום: 15.12.2014
שם המדיה: רשת ב'-המשמר האזרחי

תאריך הפרסום: 29.10.2014
שם המדיה: רדיו דרום אשדוד

תאריך הפרסום: 12.01.2014
שם המדיה: YNET
שם הכתב: מיכל מרגליות ושחר חי

תאריך הפרסום: 21.05.2013
שם המדיה: ישראל פוסט
שם הכתב: אירית אוליצקי

תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: מה נשמע

תאריך הפרסום: 28.02.2013
שם המדיה: משפחה-חדשות של הציבור החרדי

תאריך הפרסום: 25.12.2012
שם המדיה: הודעה לעיתונות
Page 3 of 4
שלב תוכן