אחוה בקהילה


תאריך הפרסום: 14.08.2015
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: אלי ג'אן

תאריך הפרסום: 22.02.2015
שם המדיה: רשת ב
שם הכתב: פאר לי שחר

תאריך הפרסום: 21.01.2015
שם המדיה: גל גפן יבנה
שם הכתב: שי עמית

תאריך הפרסום: 22.01.2015
שם המדיה: מה נשמע- מקומון הדרום

תאריך הפרסום: 28.10.2014
שם המדיה: אינטרנט

תאריך הפרסום: 28.10.2014
שם המדיה: ערוץ 10

תאריך הפרסום: 28.10.2014
שם המדיה: אינטרנט

תאריך הפרסום: 28.10.2014
שם המדיה: ערוץ 1
Page 5 of 8
שלב תוכן