בחירות


תאריך הפרסום: 16.02.2015
שם המדיה: פורטל הכרמל
שם הכתב: חסין חלבי

תאריך הפרסום: 25.12.2012
שם המדיה: הודעה לעיתונות
שלב תוכן