נשיא המכללה


תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: ערןץ 1
שם הכתב: אורי לוי

תאריך הפרסום: 12.03.2013
שם המדיה: גלי צה"ל

תאריך הפרסום: 13.03.2013
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: אלי ג'אן

תאריך הפרסום: 11.03.2013
שם המדיה: גלי צה"ל

תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: Jerusalem Post
שם הכתב: Greer Fay Cashman

תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: גלובס
שם הכתב: רועי גולדברג

תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: ישראל היום
שם הכתב: יורי ילון, גדי גולן ושלמה צונה
Page 4 of 8
שלב תוכן