נשיא המכללה


תאריך הפרסום: 21.10.2012
שם המדיה: גלי צה"ל

תאריך הפרסום: 15.08.2011
שם המדיה: הארץ The Marker
שם הכתב: פרופ' אלי זמסקי - המכללה האקדמית אחוה
Page 6 of 8
שלב תוכן