שאלות / תשובות - לימודי חינוך ותעודת הוראה

בית ספר לחינוך לימודים ל - B.Ed- ארבע שנים.

בשנה הרביעית עושים סטאז' ומשלימים קורסים נוספים בהתאם לתכנית הלימודים.

השלמת הסטאז' אינה חובה לקבלת זכאות לתעודת הוראה ותואר . B.Ed ואינה נספרת במניין השעות.

בית ספר לחינוך - לימודים לתעודת הוראה ולימודי המשך- בהתאם להיקף השעות הניתן בהצעת הלימודים

בית ספר למדעים - שלוש שנים.

במידה והופסקו לימודיך על ידי ועדת משמעת יש באפשרותך לפנות לועדת ערעורים. במידה והוחלט להפסיק

 את הלימודים לשנה או לצמיתות, החלטה זו הינה סופית.

  • במידה והופסקו לימודיך בעקבות כישלון, ניתן לפנות לועדת חריגים אקדמית

פניה באמצעות מידע אישי לסטודנט >   אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > ועדת חריגים אקדמית.

  • יש ליצור קשר עם רכזת מנהל הסטודנטים המטפלת בך ולמלא טופס בקשה להפסקת לימודים

    הטופס נמצא תחת לשונית סטודנטים > קישורים מהירים > טפסים > טופס הפסקת לימודים

יש להדפיס מהמידע האישי מאזן חובות אקדמי: מידע אישי > ציונים> מאזן > הדפסה.
תחת עמודה "נותר" ניתן לראות כמות ש"ש שנותרה לי ללמוד עד לסיום הלימודים.
כמו כן, שמות קורסי החובה הנותרים מופיעים בהתאם לאשכול בהם הם נלמדים ולצידם מופיעה האות "ח" (חסר).
 

שינויים בין מסלולים או בין התמחויות ניתן לעשות בתקופת השינויים בפתיחת כל סמסטר. יש להוריד טופס בקשה מאתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים > בית ספר לחינוך > טפסים > טופס בקשה להעברה ממסלול למסלול או מהתמחות להתמחות

ולהגישו חתום לרכז מנהל הסטודנטים להמשך טיפול

באתר המכללה מפורטות כל הזכויות המגיעות לך בזמן ההריון והלידה וכן, באפשרותך לפנות לרכזת צוות הדיקן למידע נוסף.

באתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים > ביה"ס בו אני לומדת > נהלים ותקנונים > נוהל זכויות הסטודנט> היולדות, הריון וטיפולי פוריות

  • לקורסים: בטיחות ובטחון וזהירות בדרכים יש להירשם בעת הרישום לקורסים בפתיחת השנה: מידע אישי > רישום לקורסים > זהירות בדרכים / בטיחות ובטחון.

לכל אחד מהקורסים יש מספר מועדים במהלך השנה ועליך להירשם למועד הנוח לך.

מספר ימים לפני פתיחת הקורס, תשלח לך הודעה הכוללת הנחיות.

  • הקורס מתקיים ע"י מכון מופ"ת באתר של מכון מופ"ת והתשלום מבוצע ישירות באתר ולא נכלל בשכר הלימוד הכללי.
  • לקורס עזרה ראשונה יש להירשם בשנה ג' דרך הרישום לקורסים במידע האישי והתשלום עבורו מתווסף לשכר הלימוד בשנה ג'.
  • הקורס כולל חלק מקוון הנלמד באתר של מד"א (הנחיות נשלחות כמה ימים לפני פתיחת הקורס) וחלק מעשי המתקיים במכללה במשך שני לימוד מלאים.

אישור 80% מיועד לצורך רישום לסטאז' ומאשר שאכן סיימת את 80% מהחובות האקדמיים, כולל עבודה מעשית, פדגוגיה, קורס עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.

את האישור יש לבקש מרכזת מנהל סטודנטים, לאחר הבדיקה במאזן שאכן סיימת 80% מהחובות והשלמת את החובות בקורסי הע"מ, פדגוגיה, עזרה ראשונה, בטיחות וזה"ב.

במקרה של כשלון באחד מהקורסים או בשניהם בסמסטר א', הלימודים בשני הקורסים יופסקו באותה השנה וכן יבוטלו הקורסים הסמיסטריאלים בסמסטר ב'.

ניתן יהיה להמשיך ללמוד אך ורק בקורסים השנתיים אליהם את/ה רשום/מה.

בשנה הבאה הרישום יהיה רק לקורסי העבודה המעשית והפדגוגיה, ובמידה ותעבור/רי בהצלחה את הקורסים בסמסטר א', ניתן יהיה להירשם לקורסים בסמסטר ב' (על בסיס מקום פנוי).

במקרה של כשלון בקורסים אלה בסמסטר ב', הרישום לשנה הבאה יהיה רק לקורסים אלה.

תקנון אקדמי בית הספר לחינוך

כישלון חוזר בקורסי הפדגוגיה ו/או העבודה המעשית יגרור הפסקת לימודים לאלתר.

חשוב להבהיר: לא ניתן ללמוד פדגוגיה ללא עבודה מעשית! כמו גם לא ניתן ללמוד עבודה מעשית ללא קורסי הפדגוגיה במקביל.

ויתור אקדמי מיועד לסטודנט הרשום לקורס ומחליט מראש לא להיבחן.

ניתן להגיש בקשה לויתור אקדמי לפני תחילת מועדי הבחינות. חזרה על קורס בו הוגש ויתור אקדמי הינו באחריות הסטודנט ובהתאם לאילוצי המערכת.

ויתור אקדמי כרוך בתשלומים בהתאם לנהלי שכר לימוד.

טופס ויתור אקדמי

בית ספר לחינוך - רמת העברית נקבעת על פי הציון בבגרות או הרכיב המילולי בפסיכומטרי.

רמת עברית ציון ב-2 יח' בהבעה בעברית ציון בחלק המילולי בפסיכומטרי
נמוכה 6 ש"ש 0-75 0-89
בינונית 4 ש"ש 76-89 90-118
גבוהה 2 ש"ש +90 +119

 

בית ספר לחינוך - עליך לפנות באופן עצמאי למפקחים במחוזות או לבית הספר בו הינך מבקש ללמד.

 נא פנה לתמיכה של מערכות מידע  בטל' 08-8588100.

בית ספר לחינוך - בכל שנה ניתן להגיש בקשות עד סוף חודש נובמבר לאותה שנת לימודים.

פרטים נוספים באתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים > בית ספר לחינוך > טפסים >  טופס ומידע על בקשה לקבלת הלוואה ממשרד החינוך.

את המידע והפרטים ניתן לראות באתר באיגרת.

כמו כן ניתן למצוא את תקנון ההלוואה המותנית תחת סטודנטים>נהלים ותקנונים>מלגה (הלוואה) מותנית

 

המועד המשוער על אישור ההלוואות , מתקבל בסמסטר ב'.

 

מערכת Moodle הינה מערכת תומכת למידה, מרצי הקורסים בהם אתה לומד, יעלו את החומר הנדרש לך לשיעור,

כמו מצגות, דפי עבודה, מטלות וכדומה לאתר הקורס ב Moodle.

 להדרכה על שימוש במערכת

יש לפנות לרכזת מינהל סטודנטים שלך.

ניתן להגיש בקשות בתאריכים נבחרים המפורסמים באתר המכללה .

המידע נמצא באתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים > בית ספר בו אתה לומד > מדור בחינות.

הגשת בקשה למועד מיוחד מתבצעת דרך: מידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים.

כל הטפסים כמו: הפסקת לימודים, טופס שינוי מסלול וכו' נמצאים באתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים >

בית ספר בו אתה לומד > טפסים.

נא פנה/י לתמיכה של מערכות מידע  בטלפון 08-8588100