שאלות / תשובות - סטודנטים

במידה והופסקו לימודיך על ידי ועדת משמעת יש באפשרותך לפנות לועדת ערעורים. במידה והוחלט להפסיק

 את הלימודים לשנה או לצמיתות, החלטה זו הינה סופית.

  • במידה והופסקו לימודיך בעקבות כישלון, ניתן לפנות לועדת חריגים אקדמית

פניה באמצעות מידע אישי לסטודנט >   אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > ועדת חריגים אקדמית.

  • יש ליצור קשר עם רכזת מנהל הסטודנטים המטפלת בך ולמלא טופס בקשה להפסקת לימודים

    הטופס נמצא תחת לשונית סטודנטים > קישורים מהירים > טפסים > טופס הפסקת לימודים

בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום לקורסים. לאחר תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הנך רשום.

בית ספר לחינוך – השבועיים הראשונים בסמסטר א' והשבוע הראשון בסמסטר ב'.

בית ספר למדעים - השבועיים הראשונים בסמסטר א' והשבועיים הראשונים בסמסטר ב'.

 

תוכל/י להוריד את מערכת השעות הרלוונטית עבור המחלקה/ות בהן את/ה לומד/ת מאתר המכללה.המערכות מתפרסמות סמוך למועד שיבוץ המערכת המערכת עשויה להשתנות עד שבועיים אחרי תחילת הלימודים, לכן חשוב להתעדכן באתר המכללה.

 

 אתר המכללה > סטודנטים > קישורים מהירים > בית הספר אליו אתה משתייך > מערכת שעות > יש לסנן לפי מסלול הלימודים והסמסטר וללחוץ מצא.