ד"ר חמדאללה רביע

ד"ר חמדאללה רביע
בית ספר: חינוך

תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בגרמניה, התמחות פרופסיונאלית "מחקר" במכון מופ"ת, קורס מנהלים במכללת אחוה, שלוש שנים מרצה מן החוץ באוניברסיטת Göttingen  בגרמניה, היום מרצה במכללות להכשרת מורים. 

MA and PhD in Sociology and Anthropology in Germany, research specialization at the Mofet Institute, School Management course at Achva College, three years as an lecturer at the University of Göttingen in Germany, Today he lectures at teacher training colleges.

השכלה אקדמית:

M.A & PhD

דרגה אחרונה: מרצה בכיר
תפקידים במכללה:

מרצה

תחומי התמחות: חינוךחינוך רב תרבותיסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
נושאי המחקר: תחומי המחקר: מערכת החינוך הערבית בישראל; חמולה ושינוי חברתי; חינוך משפחתי; דילמות וקשיים בחיי המיעוט הערבי בישראל, אקדמיזציה והכשרת מורים ערביים
דוא"ל: rabie5555@gmail.com