יעל הילרוביץ

בית ספר: חינוך

יעל הילרוביץ מתמחה בגיל הרך. עוסקת מזה 35 שנה בהוראה בגיל הרך ובהכשרת גננות וסטודנטיות להוראה בגיל הרך. בשנים אלה השתתפה בצוותים לפיתוח תוכניות לימודים לגיל הרך. פיתחה תוכניות להכשרת מטפלות לילדים בגילאי לידה עד שלש, הדריכה מטפלות וגננות והייתה מפקחת ארצית על מעונות נעמת. במסגרת תפקידה כמפקחת הובילה צוותי מפקחות להגדרת מדיניות ותוכניות לחינוך ילדים במעונות היום של נעמת.

Yael Hilerowicz specializes in preschool education. For the past 35 years she has been involved in education and then in training of kindergarten teachers and students for preschool teaching. During that period she has also participated in teams which developed preschool curricula, as well as programs for the training of nannies to infants from birth to the age of 3. Additionally, she advised nannies and kindergarten teachers, and was later appointed national supervisor on Na'amat's daycare centers. As part of this role, she led teams of regional supervisors with the aim of defining policies and curricula for children in Na'amat's daycare centers.

השכלה אקדמית:


דרגה אחרונה: מרצה
תפקידים במכללה:
  • ראש תחום מרכז מורים: 2000-2002
  • ראש מסלול הגיל הרך: 2002-2005
  • ראש מסלול ייחודי לסטודנטים יוצאי אתיופיה: 2010-2013
  • מרצה: 2000-היום
  • מדריכה פדגוגית: 2000-היום
תחומי התמחות: גיל הרך
נושאי המחקר: שאילת שאלות של ילדים בגיל הרך
דוא"ל: yael_h@naamat.org.il