NLP Practitioner - תשפ"ג

מרצה: גב' עידית ג'וס (MBA) NLP Master Trainer, מוסמכת מטעם האיגוד הבינלאומי IN, חברה בקהילת: Member Global NLP Training and Consulting Community (GTC), מלמדת קורסי NLP מנחה סדנאות תקשורת אפקטיבית במיומנויות NLP לצוותי הוראה, לצוותי ניהול, ולאנשי שיווק ומכירה. מנחה קבוצות נוער בדגש מנהיגות. מאמנת אישית בגישת ה NLP ובין המייסדים וחברה בוועד המנהל של לשכת ה-NLP הישראלית בישראל הפועלת למען קידום ה-NLP בארץ
Neuro Linguistic Programing) NLP) הינו מדע המצויינות האנושית המאפשר לנו להבין כיצד המוח שלנו עובד.
זוהי גישה שהתפתחה מתוך חקר אנשים אפקטיביים ומצליחים מאוד בתחומם, כאשר שאלת המוצא היתה: מה הופך אנשים למצליחים ולמשפיעים ביותר בתחומם, ואיך עושים זאת?
המחקר נערך מתוך התבוננות ומודלינג על התהליך המנטאלי הפנימי שהאנשים הללו עברו וכיצד הם חשבו והשתמשו במשאבים שלהם בדרך להצלחתם.
מחקר זה הוליד מאגר של טכניקות פרקטיות וקלות ללמידה, ליצירת השפעה תוך אישית ובין אישית מיידית.
ה-NLP הינו כלי בעל עוצמה אדירה, הגורם ליצירת שיתוף פעולה ברמה הלא מודעת. במקום לטפל בהתנגדויות, הוא מעניק לנו כלים למנוע אותן מלכתחילה ע"י רכישת טכניקות ליצירת 'כימיה' מיידית ושימוש בשפת ההשפעה.
 
התוכנית תכלול את הנושאים הבאים:
* מיומנויות תקשורת אפקטיבית ומקדמת אישית ובינאישית.
* יכולות ניהול רגשי אישי בצורה אפקטיבית יותר.
* מיומנויות יצירת כימיה מידית עם הזולת. זיהוי סגנון התקשורת הייחודי של הזולת.
* שימוש בשפת ההשפעה ליצירת שיתופי פעולה.
* יצירת שינוי והצגת מטרות אישיות.

 

מטרת הקורס:

ה–NLP מקנה כלים ליצירת תקשורת אפקטיבית ומקדמת, קבלת שיתוף פעולה והשגת מטרות. במקום לטפל בהתנגדויות, הוא מעניק לנו כלים למנוע אותן  מלכתחילה ע"י רכישת טכניקות ליצירת 'כימיה' מיידית (ראפור) ושימוש בשפת ההשפעה, שפה המורכבת מהקשבה ושאילת שאלות ממקום אחר. כלים להבנת התנהגותו של הזולת המונעת מצורך פנימי ובמתן מענה לאותו צורך בדרך אחרת. מיומנויות הנעה לשינוי , לפעולה  ולהשגת הצלחה אישית.

קהל יעד:
*צוותי הוראה: מורים, גננות, יועצות חינוכיות המעוניינות להעמיק את ידיעותיהם בתחום האיתור והטיפול והתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.
* העוסקים במקצועות הטיפול השונים, אימון, ליווי תהליכים, יועצים ארגוניים ועוד.
* כל מי שרוצה לקבל כלים לתקשורת אפקטיבית ומיטבית.
 
חובות בקורס:

נוכחות מלאה, הגשת תרגולים, 2 מבחנים בכתב, מכתב מעשי.

לידיעת הסטודנטים: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו , ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

מועד הקורס:

ימי א', בין השעות 16:00 עד 20:00

סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 23.10.2022
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 5
היקף שעות: 173
מספר מפגשים: 32
מחיר הקורס: 4400 ₪, 200 ש"ח דמי רישום
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,000.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לחצי גמול ללא ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: הקורס מעניק תעודת הסמכה NLP Practitioner בינלאומית מטעם האיגוד הבינלאומי IN ומטעם המכללה האקדמית אחוה. התעודה שתנתן הינה מוכרת גם בלשכת ה NLP הישראלית. החברות באיגוד הבינל' מצריך תשלום דמי חברות בסך כ-15 אירו (בכפוף לשינויי האיגוד). תשלום זה יתבצע בנפרד במהלך הקורס
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132
דוא"ל : keren_b@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪1,000.00
₪0.00
Neuro Linguistic Programing) NLP) הינו מדע המצויינות האנושית המאפשר לנו להבין כיצד המוח שלנו עובד.
זוהי גישה שהתפתחה מתוך חקר אנשים אפקטיביים ומצליחים מאוד בתחומם, כאשר שאלת המוצא היתה: מה הופך אנשים למצליחים ולמשפיעים ביותר בתחומם, ואיך עושים זאת?
המחקר נערך מתוך התבוננות ומודלינג על התהליך המנטאלי הפנימי שהאנשים הללו עברו וכיצד הם חשבו והשתמשו במשאבים שלהם בדרך להצלחתם.
מחקר זה הוליד מאגר של טכניקות פרקטיות וקלות ללמידה, ליצירת השפעה תוך אישית ובין אישית מיידית.
ה-NLP הינו כלי בעל עוצמה אדירה, הגורם ליצירת שיתוף פעולה ברמה הלא מודעת. במקום לטפל בהתנגדויות, הוא מעניק לנו כלים למנוע אותן מלכתחילה ע"י רכישת טכניקות ליצירת 'כימיה' מיידית ושימוש בשפת ההשפעה.
 
התוכנית תכלול את הנושאים הבאים:
* מיומנויות תקשורת אפקטיבית ומקדמת אישית ובינאישית.
* יכולות ניהול רגשי אישי בצורה אפקטיבית יותר.
* מיומנויות יצירת כימיה מידית עם הזולת. זיהוי סגנון התקשורת הייחודי של הזולת.
* שימוש בשפת ההשפעה ליצירת שיתופי פעולה.
* יצירת שינוי והצגת מטרות אישיות.