ד"ר פנינית רוסו-נצר

ד"ר פנינית רוסו-נצר
בית ספר: תארים מתקדמים

www.pninitrn.com

השכלה אקדמית:
B.A. בהצטיינות - אוניברסיטת תל אביב
M.A. בהצטיינות - אוניברסיטת תל אביב
Ph.D אוניברסיטת חיפה
פוסט-דוקטורט - המרכז הבינתחומי הרצליה
פוסט-דוקטורט – Stanford University, USA
 
דרגה אחרונה: מרצה בכיר וראש החוג לחינוך
תחומי התמחות: יעוץ חינוכיפסיכולוגיה
נושאי המחקר: התחום הרחב בו אני מתעניינת מתייחס לתהליכים של חקר וטיפוח התפתחות אנושית מיטבית במעגל החיים. באופן ספציפי, תחומי המחקר שלי מתמקדים בהיבטים מגוונים של פסיכולוגיה חיובית, מיטביות ורווחה נפשית; תהליכי שינוי וצמיחה במעגלי החיים (מילדות עד זקנה), משמעות בחיים, אקזיסציונליזם ולוגותרפיה; התפתחות רוחנית ומחויבות על-אישית.
דוא"ל: Pninit.russonetzer@gmail.com

פרסומים נבחרים

 
Prioritizing meaning as a pathway to meaning in life and general well-being
. .
 
Affect, meaning in life and life satisfaction among immigrants and non-immigrants: A moderated mediation model
. .
 
Educational counselors' perceptions of well-being: An in-depth exploration
. .
 
Something to live for: Experiences, resources and personal strengths in late adulthood
. .
 
Prioritizing Patterns and Life Satisfaction among Ultra-Orthodox Jews: The Moderating Role of the Sense of Community
. .
 
Engaging with life: Synchronicity awareness as a pathway to personal growth
. .
 
The interplay of self-transcendence and psychological maturity among Israeli college students
. In: (עורך), (עמ' ).
 
A close look at a popular positive psychology course
. In: (עורך), (עמ' ).
 
Psychologies of meaning
. In: (עורך), (עמ' ).
Page 3 of 4