ד"ר פנינית רוסו-נצר

ד"ר פנינית רוסו-נצר
בית ספר: תארים מתקדמים

www.pninitrn.com

השכלה אקדמית:
B.A. בהצטיינות - אוניברסיטת תל אביב
M.A. בהצטיינות - אוניברסיטת תל אביב
Ph.D אוניברסיטת חיפה
פוסט-דוקטורט - המרכז הבינתחומי הרצליה
פוסט-דוקטורט – Stanford University, USA
 
דרגה אחרונה: מרצה בכיר וראש החוג לחינוך
תחומי התמחות: יעוץ חינוכיפסיכולוגיה
נושאי המחקר: התחום הרחב בו אני מתעניינת מתייחס לתהליכים של חקר וטיפוח התפתחות אנושית מיטבית במעגל החיים. באופן ספציפי, תחומי המחקר שלי מתמקדים בהיבטים מגוונים של פסיכולוגיה חיובית, מיטביות ורווחה נפשית; תהליכי שינוי וצמיחה במעגלי החיים (מילדות עד זקנה), משמעות בחיים, אקזיסציונליזם ולוגותרפיה; התפתחות רוחנית ומחויבות על-אישית.
דוא"ל: Pninit.russonetzer@gmail.com

פרסומים נבחרים

 
Positive accomplishments – introduction. In: Norrish
. In: (עורך), (עמ' ).
 
Understanding, coping and thriving through science and practice
. In: (עורך), (עמ' ).
 
What is it like to be authentic? Exploring the lived experience of authenticity
. In: (עורך), (עמ' ).
 
Listening to the unheard cry for meaning: The role of educational counseling in meaning-seeking processes in a changing world
. In: (עורך), (עמ' ).
 
Ikigai and positive psychology: Pathways to purpose
. In: (עורך), (עמ' ).
Page 4 of 4