פרופ' ראיסה גוברמן

פרופ' ראיסה גוברמן

פרופ' ראיסה גוברמן מונתה בשנה"ל תש"פ לרכזת תכניות לימודים ופיתוח אקדמי. לפני כן שימשה כדיקן בית הספר לחינוך.

פרופ' ראיסה גוברמן הייתה במשך שנים דיקן ביה"ס לחינוך. היא מרצה במכללה האקדמית אחוה ומלמדת בחוג למתמטיקה. תחומי המחקר שלה עוסקים בשתי סוגיות מרכזיות של החינוך המתמטי: פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה וידע הנדרש למורים למתמטיקה. מחקרים אלה זכו במספר מענקי מחקר, ביניהם תמיכה של מכון מופ"ת, מרכז ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה, קרן המדען הראשי של משרד החינוך.

 


השכלה אקדמית:

2008-- 2010: פוסט-דוקטורט, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך. המנחה: פרופ' רוזה לייקין. נושאי המחקר:

(a) Cultural and intercultural aspects of creativity in mathematics teaching

(b) Identification of mathematical creativity in 5th -6 th grade students

2001- 2007: תואר שלישי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה ללימודים בין-תחומיים. המנחה: פרופ' שלמה וינר, נושא הדיסרטציה: הקשר בין רמת התפתחות של החשיבה האריתמטית של פרחי הוראה לבין המצופה מהם בלמידה משמעותית.

1983- 1988: תואר שני במתמטיקה ובהוראתה, מכון פדגוגי גבוה ע"ש לנין, מוסקבה, הפקולטה למתמטיקה. נושא התיזה: הוראת הנושא מספרים מכוונים בכיתה חמישית עם שימוש באלמנטים ממתודיקה של ו. שטלוב. המנחה: פרופ' נ. צ'יקנצבה.

 

דרגה אחרונה: מרצה בכירה
תפקידים נוספים במכללה: סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים
תחומי התמחות: הוראת מתמטיקה הוראת מדעיםמתמטיקהחינוך מתמטי לביה"ס יסודי
נושאי המחקר: מתמטיקה והוראתה,ידע הנדרש מורים למתמטיקה; פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה
דוא"ל: glebov@achva.ac.il


קורסים נבחרים

הקורס עוסק בגופים במרחב ובמושגים הקשורים בהם תוך...
 
נושאי הלימוד מהות העבודה הבין-תחומית. מושגים...
 
דרישות קדם לפחות 2 קורסים בשיטות מחקר או במקביל...
 
דרישות קדם הקורס: "תיוריות למידה ופרשנויותיהן...
 

פרסומים נבחרים

 
Tasks that are interesting and tasks that are difficult: Changes in teachers' views along a professional development course focusing multiple solution tasks.
. In: (עורך), (עמ' ).
 
Developing young students’ geometric insight based on multiple informal classifications as a central principle in the task design
. In: (Eds.), (pp. ).
 
הכללות והצדקתן: על חשיבה אלגברית של סטודנטים המתמחים להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי.משכית, ד' וטורין, א' (עורכות).
. In: (עורך), (עמ' ).
 
תוכניות לימודים במתמטיקה – קולם של המורים לא נשמע.
. In: (עורך), (עמ' ).