פנינה אליה מויאל

פנינה אליה מויאל

תפקיד: ראש תחום החברה הערבית, סיוע לימודי
טלפון: 08-8588073
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:

ימים א', ב',  ד' שעות 10:00- 12:30, ו -  14:00 - 15:00

יום ג'          שעות 10:00 - 13:30 ו - 14:30 - 15:30

חדר מס' 8

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים