Spark Srvices

דרים ספארק

המכללה האקדמית אחוה בשיתוף עם חברת מיקרוסופט מאפשרת לסטודנטים להוריד ולהשתמש באופן חופשי בחבילת Dream Spark.

 

מהי Dream Spark?
תכנית המיועדת לתמיכה בסטודנטים על ידי מתן גישה אל תוכנות המסייעות בלמידה, הוראה ומחקר, תכנית זו מאפשרת הורדה חופשית של תוכנות למחשב האישי.

 

מי זכאי לתכנית DreamSpark?

סטודנטים של המכללה האקדמית אחוה בעלי סיסמא לפורטל המכללה.

 

DreamSpark עוד על