מאגר מערכת שעות

המערכת אינה סופית, ייתכנו שינויים.

מסלול סמסטר מערכת שעות
אנגלית שנה א' שנתי
אנגלית שנה ב' שנתי
אנגלית שנה ג' שנתי
אנגלית שנה ד' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ג' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ד' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ג' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ד' שנתי
גיל רך מסלול בדואי שנה ד' - קבוצה ראשונה שנתי
גיל רך שנה א' קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה א' קבוצה ב' שנתי
גיל רך שנה ב' קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה ב' קבוצה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה א' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ג' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ד' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2 - שנה ג' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2- שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' היסטוריה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' ספרות שנתי
חינוך רב גילאי ויסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה א' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ד' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי
יסודי מדעים שנה ב' שנתי
יסודי מדעים שנה ג' שנתי
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה ראשונה שנתי
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה שנייה שנתי
יסודי מדעים שנה ד' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה א' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח סמסטר ב' שנתי
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc ב
מדעי הסביבה B.sc א
מדעי הסביבה B.sc ב
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה א' - לימודי ערב שנתי
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה ב' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ח ב