מאגר מערכת שעות

המערכת אינה סופית, ייתכנו שינויים.

מסלולסמל מיון סמסטר מערכת שעות
תקשורת - חטיבה א
תקשורת - חטיבה א
תקשורת - חטיבה ב
תקשורת - חטיבה ב
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה א
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה ב
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה קיץ
תואר שני - תרבות עם ישראל תשפ"ב שנתי
תואר שני - מינהל מערכות חינוך תשפ"ב שנתי
שפה וספרות ערבית תשפ"ב שנתי
שפה וספרות ערבית שנתי
שפה וספרות ערבית שנתי
קורסים כלליים תשע"ז א
קורסים כלליים תשע"ז ב
קורסים כלליים תשע"ז קיץ
קורסים כלליים א
קורסים כלליים ב
קורסי בחירה מדעי החיים תש"ף שנתי
קורסי אנגלית לפי רמות- סמטר א' תשף א
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר קיץ תשע"ט קיץ
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ט ב
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ח ב
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר א' תשע"ט א
קורסי אנגלית לפי רמות א
קורסי אנגלית לפי רמה - המכללה האקדמית אחוה - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ
קורסי אנגלית לפי רמה - בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר ק' תשע"ו קיץ
קורסי אנגלית לפי רמה - אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ
קורסי אנגלית לפי רמה ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
פסיכולוגיה עם חטיבה במשאבי אנוש שנה א' שנתי
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה א' שנתי
פסיכולוגיה עם המגמה במשאבי אנוש שנתי
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ג' שנתי
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי
פסיכולוגיה מחזור ב' קיץ
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג' שנתי
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג שנתי
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב' שנתי
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב שנתי
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א' שנתי
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א שנתי
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
פסיכולוגיה קיץ
פסיכולוגיה א
פסיכולוגיה ב
על יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי
על יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי
על יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראושנה שנתי
על יסודי לשון וספרות תשפ"ב שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי
על יסודי לשון וספרות שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה תשפ"ב שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי
על יסודי לשון והיסטוריה שנתי
על יסודי לשון הסבה שנה שנייה שנתי
על יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי
על יסודי הסבה מואצת בספרות תשפ"ב שנתי
על יסודי הסבה בהיסטוריה שנה א' תשפ"ב שנתי
על יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי
על יסודי היסטוריה הסבה שנה ראשונה שנתי
ספרות יסודי - שנה א' א
ניהול חד מחלקתי א
ניהול חד מחלקתי ב
ניהול וכלכלה דו מחלקתי א
ניהול וכלכלה דו מחלקתי ב
מתמטיקה תכנית אלפא שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ד' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה א' א
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי
מתמטיקה על יסודי - שנה א' א
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה א' א
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי
מתמטיקה יסודי - שנה א' א
משאבי אנוש- חטיבה א
משאבי אנוש- חטיבה א
משאבי אנוש- חטיבה ב
משאבי אנוש- חטיבה ב
מערכות מידע שנה ג' שנתי
מערכות מידע שנה ב' שנתי
מערכות מידע שנה א' שנתי
מערכות מידע ניהוליות B.Sc שנתי
מערכות מידע חד חוגי תשפ"ב שנתי
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה ב' שנתי
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה א' - לימודי ערב שנתי
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז ב
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז קיץ
מערכות מידע B.sc לימודי ערב קיץ
מערכות מידע B.sc לימודי ערב א
מערכות מידע B.SC לימודי ערב ב
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' שנתי
מסלול בדואי גיל רך שנה א' שנתי
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ג' שנתי
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ב'' שנתי
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה ב שנתי
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה א שנתי
מסלול לגיל הרך - שנה א' א
מנהל עסקים- חטיבה א
מנהל עסקים- חטיבה א
מנהל עסקים- חטיבה ב
מנהל עסקים- חטיבה ב
מדעים יסודי - שנה א' א
מדעי הסביבה B.sc ב
מדעי הסביבה B.sc א
מדעי הסביבה B.sc א
מדעי הסביבה B.sc ב
מדעי הסביבה B.sc א
מדעי הסביבה B.sc ב
מדעי המחשב ומערכות מידע דו חוגי תשפ"ב שנתי
מדעי המחשב א
מדעי המחשב א
מדעי המחשב ב
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"ב שנתי
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"א שנתי
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"ב שנתי
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"א שנתי
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"ב שנתי
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"א שנתי
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc ב
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc ב
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc ב
מדעי החיים B.sc ב
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc א
מדעי החיים B.sc ב
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב
לשון עברית דו מחלקתי א
לשון עברית דו מחלקתי ב
לשון יסודי, חטיבות ספרות וחינוך לשוני - שנה א' א
לשון יסודי, חטיבות היסטוריה וחינוך לשוני - שנה א' א
לשון וספרות על יסודי - שנה א' א
לשון והיסטוריה על יסודי - שנה א' א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח סמסטר ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' א
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח א' שנתי
כלכלה- חטיבה ב
כלכלה- חטיבה ב
כלכלה חד מחלקתי א
כלכלה חד מחלקתי ב
יסודי ספרות תשפ"ב שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה א' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ב' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה א' שנתי
יסודי ספרות חטיבות בלשון וחינוך לשוני שנה ג' שנתי
יסודי ספרות חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי
יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי
יסודי ספרות שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי
יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
יסודי מתמטיקה - שנה ג' שנתי
יסודי מתמטיקה - שנה ב' שנתי
יסודי מתמטיקה - שנה א' שנתי
יסודי מדעים שנה ד' שנתי
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה שנייה שנתי
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה ראשונה שנתי
יסודי מדעים שנה ג' שנתי
יסודי מדעים שנה ב' שנתי
יסודי לשון שנה ג' תשפ"ב שנתי
יסודי לשון שנה ב' תשפ"ב שנתי
יסודי לשון שנה א' תשפ"ב שנתי
יסודי לשון חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ד' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ב' שנתי
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי
יסודי לשון חטיבה בחינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי
יסודי לשון הסבת אקדמאים חד שנתית תשפ"ב שנתי
יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי
יסודי טבע שנה ד' תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה ד' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה ד' שנתי
יסודי טבע שנה ג' תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה ג' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה ג' שנתי
יסודי טבע שנה ג' שנתי
יסודי טבע שנה ב' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה ב' שנתי
יסודי טבע שנה ב' שנתי
יסודי טבע שנה ב תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה א' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי
יסודי טבע שנה א' שנתי
יסודי טבע שנה א תשפא שנתי
יסודי טבע שנה א תשפ"ב שנתי
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 2 שנתי
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 1 שנתי
יסודי טבע הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה א' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ג' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ב' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי
יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
טבע מסלול בדואי שנה ד' שנתי
טבע יסודי שנה ד' שנתי
חינוך רב גילאי ויסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד, חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה - שנה א' א
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' ספרות שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' היסטוריה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה א שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה ראשונה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי - היסטוריה שנה א' שנתי
חינוך מיוחד ומתמטיקה שנה א' שנתי
חינוך מיוחד וחטיבות חינוך לשוני וספרות - שנה א' א
חינוך מיוחד והתמחות במתמטיקה - שנה א' א
חינוך מיוחד והתמחות במדעים - שנה א' א
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קובצה א' שנתי
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קבוצה ב' שנתי
חינוך מיוחד גננות שנה ג שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ד' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ג' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ג' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ג שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ב' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ב' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה ב שנתי
הפרעות בתקשורת שנה א' שנתי
הפרעות בתקשורת שנה א שנתי
הפרעות בתקשורת שנתי
הסבה - על יסודי ספרות שנתי
הסבה - יסודי ספרות שנתי
היסטוריה יסודי - שנה א' א
היסטוריה וספרות על יסודי - שנה א' א
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי
גננות חנ"מ שנה ד שנתי
גננות חנ"מ שנה ד שנתי
גננות חנ"מ שנה ג' שנתי
גננות חנ"מ שנה ג שנתי
גננות חנ"מ שנה ב שנתי
גננות חנ"מ שנה ב שנתי
גננות חנ"מ שנה א שנתי
גננות חנ"מ שנה א שנתי
גננות חנ"מ שנה א שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2- שנה ד' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2 - שנה ג' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ד' שנתי
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ג' שנתי
גננות חנ"מ הסבה שנה שנייה שנתי
גננות חנ"מ הסבה שנה ראשונה שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ד' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה ב' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה א' שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
גננות חינוך מיוחד הסבה שנה שנייה שנתי
גננות חינוך מיוחד - שנה א' א
גיל רך שנה ד' קבוצה ב' שנתי
גיל רך שנה ד' קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה ד' שנתי
גיל רך שנה ד שנתי
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה ב' שנתי
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
גיל רך שנה ג' שנתי
גיל רך שנה ג' שנתי
גיל רך שנה ג שנתי
גיל רך שנה ב' קבוצה ב' שנתי
גיל רך שנה ב' קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה ב' חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
גיל רך שנה ב' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
גיל רך שנה ב' שנתי
גיל רך שנה ב' שנתי
גיל רך שנה ב' שנתי
גיל רך שנה ב שנתי
גיל רך שנה א' קבוצה ב' שנתי
גיל רך שנה א' קבוצה א' שנתי
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי
גיל רך שנה א' שנתי
גיל רך שנה א שנתי
גיל רך קבוצה ב' שנה ד' שנתי
גיל רך קבוצה א' שנה ד' שנתי
גיל רך מסלול בדואי שנה ד' - קבוצה ראשונה שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ד' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ג' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ד' שנתי
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ג' שנתי
גיל רך הסבות שנה ראשונה שנתי
גיל רך הסבה שנה שנייה שנתי
גיל רך הסבה שנתי
אנגלית שנה ד' תשפ"א שנתי
אנגלית שנה ד' שנתי
אנגלית שנה ד' שנתי
אנגלית שנה ד' שנתי
אנגלית שנה ג' תשפ"א שנתי
אנגלית שנה ג' שנתי
אנגלית שנה ג' שנתי
אנגלית שנה ג' שנתי
אנגלית שנה ג' שנתי
אנגלית שנה ב' תשפ"א שנתי
אנגלית שנה ב' שנתי
אנגלית שנה ב' שנתי
אנגלית שנה ב' שנתי
אנגלית שנה א' שנתי
אנגלית שנה א' שנתי
אנגלית רב גילאי שנה ד' תשפ"ב שנתי
אנגלית רב גילאי שנה ג' תשפ"ב שנתי
אנגלית רב גילאי שנה ב' תשפ"ב שנתי
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"ב שנתי
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"א שנתי
אנגלית רב גילאי הסבת אקדמאים תשפ"ב שנתי
אנגלית רב גילאי - שנה א' א
אנגלית הסבות אקדמאים שנה שניה שנתי
אנגלית הסבה שנה שנייה שנתי
אנגלית הסבה שנה ראשונה שנתי
TEST א