מאגר מערכת שעות

המערכת אינה סופית, ייתכנו שינויים.

מחלקה / חטיבה סמסטר מערכת שעות שנת לימודים
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015