מאגר מערכת שעות

המערכת אינה סופית, ייתכנו שינויים.

מחלקה / חטיבה סמסטר מערכת שעות שנת לימודים
TEST א
תשפ"ב - 2021-2022
מערכות מידע ניהוליות שנה א' סמסטר קיץ קיץ תשפ"ב - 2021-2022
מערכת שעות מדעי המחשב ומערכות מידע שנה א' קיץ תשפ"ב - 2021-2022
מערכת שעות מערכות מידע שנה ב' סמסטר קיץ קיץ תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי הסבת אקדמאים תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ד' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך הסבה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ב' שנתי
תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ הסבה שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ הסבה שנה שנייה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה א שנתי
תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה א שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
הפרעות בתקשורת שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה א תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה א' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ב תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ב' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ג' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ד' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ד' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון הסבת אקדמאים חד שנתית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי ספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי המחשב ומערכות מידע דו חוגי תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ב'' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מערכות מידע חד חוגי תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה תכנית אלפא שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי הסבה בהיסטוריה שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי הסבה מואצת בספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי לשון והיסטוריה תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי לשון וספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם המגמה במשאבי אנוש שנתי תשפ"ב - 2021-2022
שפה וספרות ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
תואר שני - מינהל מערכות חינוך תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
תואר שני - תרבות עם ישראל תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' א תשפ"א - 2020-2021
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
תשפ"א - 2020-2021
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב תשפ"א - 2020-2021
אנגלית הסבות אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית שנה ב' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית שנה ג' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית שנה ד' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
הסבה - יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
הסבה - על יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
יסודי טבע שנה א תשפא שנתי תשפ"א - 2020-2021
יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מערכות מידע שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מערכות מידע שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מערכות מידע שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה ד' שנתי תשפ"א - 2020-2021
על יסודי לשון והיסטוריה שנתי תשפ"א - 2020-2021
על יסודי לשון וספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה עם חטיבה במשאבי אנוש שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
שפה וספרות ערבית שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.sc א תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה א תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר א' תשע"ט א תשע"ט - 2018-2019
מדעי החיים B.sc ב תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה ב תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ט ב תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה קיץ תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה מחזור ב' קיץ תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר קיץ תשע"ט קיץ תשע"ט - 2018-2019
אנגלית הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
אנגלית שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה א' שנתי
תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ד' קבוצה א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ד' קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
הפרעות בתקשורת שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קובצה א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
טבע יסודי שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
טבע מסלול בדואי שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי לשון חטיבה בחינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה א שנתי תשע"ט - 2018-2019
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה ב שנתי תשע"ט - 2018-2019
מערכות מידע ניהוליות B.Sc שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ח - 2017-2018
מדעי החיים B.sc א תשע"ח - 2017-2018
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ח - 2017-2018
פסיכולוגיה א תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ח - 2017-2018
מדעי החיים B.sc ב תשע"ח - 2017-2018
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ח - 2017-2018
פסיכולוגיה ב תשע"ח - 2017-2018
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ח ב תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך מסלול בדואי שנה ד' - קבוצה ראשונה שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה א' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה א' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה ב' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה ב' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2 - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2- שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' היסטוריה שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' ספרות שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך רב גילאי ויסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה ראשונה שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה שנייה שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח סמסטר ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה א' - לימודי ערב שנתי תשע"ח - 2017-2018
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' א תשע"ז - 2016-2017
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ז - 2016-2017
מדעי החיים B.sc א תשע"ז - 2016-2017
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ז - 2016-2017
פסיכולוגיה א תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמות א תשע"ז - 2016-2017
קורסים כלליים תשע"ז א תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי החיים B.sc ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ז - 2016-2017
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז ב תשע"ז - 2016-2017
פסיכולוגיה ב תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמה ב תשע"ז - 2016-2017
קורסים כלליים תשע"ז ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' קיץ תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' קיץ תשע"ז - 2016-2017
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמה - אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמה - המכללה האקדמית אחוה - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
קורסים כלליים תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
אנגלית הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך הסבות שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ב' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ב' חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד ומתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי - היסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה - שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה - שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה - שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון וחינוך לשוני שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי היסטוריה הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראושנה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ו - 2015-2016
לשון עברית דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
מדעי החיים B.sc א תשע"ו - 2015-2016
מדעי המחשב א תשע"ו - 2015-2016
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
ניהול וכלכלה דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
ניהול חד מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
פסיכולוגיה א תשע"ו - 2015-2016
קורסים כלליים א תשע"ו - 2015-2016
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה א תשע"ו - 2015-2016
תקשורת - חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ו - 2015-2016
לשון עברית דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי החיים B.sc ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי המחשב ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
ניהול וכלכלה דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
ניהול חד מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
פסיכולוגיה ב תשע"ו - 2015-2016
קורסים כלליים ב תשע"ו - 2015-2016
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה ב תשע"ו - 2015-2016
תקשורת - חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ו - 2015-2016
קורסי אנגלית לפי רמה - בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר ק' תשע"ו קיץ תשע"ו - 2015-2016
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה קיץ תשע"ו - 2015-2016
אנגלית רב גילאי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
גננות חינוך מיוחד - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה וספרות על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד והתמחות במדעים - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד והתמחות במתמטיקה - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד וחטיבות חינוך לשוני וספרות - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד, חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ה - 2014-2015
לשון והיסטוריה על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון וספרות על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון יסודי, חטיבות היסטוריה וחינוך לשוני - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון יסודי, חטיבות ספרות וחינוך לשוני - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית -חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
מדעי המחשב א תשע"ה - 2014-2015
מדעי הסביבה א תשע"ה - 2014-2015
מדעים יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון - דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
מסלול לגיל הרך - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש - חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
מתמטיקה יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מתמטיקה על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
ניהול וכלכלה דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ספרות דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ספרות יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
פסיכולוגיה א תשע"ה - 2014-2015
פרויקטים חברתים עבור נקודת זכות אחת לתלמידי שנה א' - תשע"ה א תשע"ה - 2014-2015
קורסים כלליים א תשע"ה - 2014-2015
תקשורת חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
תקשורת-חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה של עם ישראל- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי ההתנהגות- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי המחשב ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי הסביבה ב תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול וכלכלה דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול ומזרח תיכון דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול ומזרח תיכון-דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
פסיכולוגיה ב תשע"ה - 2014-2015
קורסים כלליים ב תשע"ה - 2014-2015
שפה ותרבות ערבית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ה - 2014-2015
תכנית הכנה לבני 30 ומעלה קיץ תשע"ה - 2014-2015
פרויקטים חברתים עבור נקודת זכות אחת לתלמידי שנה א' - תשע"ד ב תשע"ד - 2013-2014
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - הסבר א
תשע"א 2011 - 2010
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - הסבר ב
תשע"א 2011 - 2010
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' א תש"ף - 2019-2020
מדעי החיים B.sc א תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.sc לימודי ערב א תש"ף - 2019-2020
מתמטיקה יסודי שנה א' א תש"ף - 2019-2020
מתמטיקה על יסודי שנה א' א תש"ף - 2019-2020
פסיכולוגיה א תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפי רמות- סמטר א' תשף א תש"ף - 2019-2020
מדעי החיים B.sc ב תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.SC לימודי ערב ב תש"ף - 2019-2020
פסיכולוגיה ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.sc לימודי ערב קיץ תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך קבוצה א' שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך קבוצה ב' שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד גננות שנה ג שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 1 שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 2 שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
קורסי בחירה מדעי החיים תש"ף שנתי תש"ף - 2019-2020
שפה וספרות ערבית שנתי תש"ף - 2019-2020
מזרח תיכון- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
תקשורת חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
שפה ותרבות ערבית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
לשון עברית -חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
היסטוריה של עם ישראל- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה ראשונה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי