מאגר מערכת שעות

המערכת אינה סופית, ייתכנו שינויים.

מחלקה / חטיבהסמל מיון סמסטר מערכת שעות שנת לימודים
TEST א
תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
אנגלית הסבות אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית רב גילאי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
אנגלית רב גילאי הסבת אקדמאים תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית רב גילאי שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית רב גילאי שנה ד' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
אנגלית שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ב' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
אנגלית שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ג' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
אנגלית שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
אנגלית שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
אנגלית שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
אנגלית שנה ד' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך הסבה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך הסבות שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית ראשונה - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך חבילה אופציונלית שנייה - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך מסלול בדואי שנה ד' - קבוצה ראשונה שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך קבוצה א' שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך קבוצה ב' שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה א' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה א' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך שנה ב' שנתי
תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ב' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ב' חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ב' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה ב' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גיל רך שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
גיל רך שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה א' שנתי
תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ג' אקדמיה כיתה קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
גיל רך שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גיל רך שנה ד' קבוצה א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גיל רך שנה ד' קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
גננות חינוך מיוחד הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה א' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה א' קבוצה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חינוך מיוחד שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ג' - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
גננות חינוך מיוחד שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חינוך מיוחד שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
גננות חנ"מ הסבה שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ הסבה שנה שנייה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 1 - שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2 - שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ חבילה אופציונלית 2- שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
גננות חנ"מ שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה א שנתי
תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה א שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
גננות חנ"מ שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
גננות חנ"מ שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
היסטוריה וספרות על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה של עם ישראל- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה של עם ישראל- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
הסבה - יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
הסבה - על יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנתי תשע"ט - 2018-2019
הפרעות בתקשורת שנתי תשפ"ב - 2021-2022
הפרעות בתקשורת שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
הפרעות בתקשורת שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד גננות שנה ג שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קבוצה ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד הסבה שנה ג' קובצה א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד והתמחות במדעים - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד והתמחות במתמטיקה - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד וחטיבות חינוך לשוני וספרות - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד ומתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי - היסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי היסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה ראשונה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי הסבה שנה שנייה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 1 שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי הסבות שנה ראשונה - חבילה אופציונלית מס' 2 שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ומתמטיקה שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי תש"ף - 2019-2020
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד שנתי תשפ"א - 2020-2021
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי
חינוך מיוחד רב גילאי ספרות שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' היסטוריה שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד רב גילאי שנה א' ספרות שנתי תשע"ח - 2017-2018
חינוך מיוחד, חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
חינוך רב גילאי ויסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
טבע יסודי שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
טבע מסלול בדואי שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי
תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי
יסודי היסטוריה חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה חטיבות במנהל ולשון שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי היסטוריה חטיבות לשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי טבע הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 1 שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע מסלול בדואי שנה ד' קבוצה 2 שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה א תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה א תשפא שנתי תשפ"א - 2020-2021
יסודי טבע שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה א' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ב תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ב' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי טבע שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ג' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי טבע שנה ד' מסלול דוברי ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי טבע שנה ד' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון הסבת אקדמאים חד שנתית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון חטיבה בחינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני והיסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי לשון חטיבות בחינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חטיבות חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי לשון חינוך לשוני וספרות שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי לשון שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי לשון שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
יסודי מדעים שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה ראשונה שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ג' מסלול בדואי קבוצה שנייה שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מדעים שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה - שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה - שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה - שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי מתמטיקה שנה ג' אקדמיה כיתה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי ספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות חטיבה בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות חטיבות בלשון וחינוך לשוני שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל מערכות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי ספרות חטיבות בלשון ומנהל שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
יסודי ספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
כלכלה חד מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
כלכלה- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - הסבר א
תשע"א 2011 - 2010
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - הסבר ב
תשע"א 2011 - 2010
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"ף ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תש"פ ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ז ב' א תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ח ב' א תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשע"ט - 2018-2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשע"ט ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"א ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - מחזור תשפ"ב ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ה - 2014-2015
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ו - 2015-2016
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים א תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים ב תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לאנשים עובדים קיץ תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' א תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' קיץ תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' ב תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' קיץ תשע"ז - 2016-2017
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז סמסטר ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ח סמסטר ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
לשון והיסטוריה על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון וספרות על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון יסודי, חטיבות היסטוריה וחינוך לשוני - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון יסודי, חטיבות ספרות וחינוך לשוני - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית -חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית -חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
לשון עברית דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
לשון עברית- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי א תשע"ז - 2016-2017
מדעי ההתנהגות דו מחלקתי ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי ההתנהגות- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי החיים B.sc א תשע"ו - 2015-2016
מדעי החיים B.sc ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי החיים B.sc א תשע"ז - 2016-2017
מדעי החיים B.sc ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי החיים B.sc א תשע"ח - 2017-2018
מדעי החיים B.sc ב תשע"ח - 2017-2018
מדעי החיים B.sc ב תשע"ט - 2018-2019
מדעי החיים B.sc א תשע"ט - 2018-2019
מדעי החיים B.sc א תש"ף - 2019-2020
מדעי החיים B.sc ב תש"ף - 2019-2020
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה ב' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"א שנתי תשפ"א - 2020-2021
מדעי החיים B.Sc. שנה ג' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי המחשב ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי המחשב א תשע"ה - 2014-2015
מדעי המחשב א תשע"ו - 2015-2016
מדעי המחשב ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי המחשב ומערכות מידע דו חוגי תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מדעי הסביבה א תשע"ה - 2014-2015
מדעי הסביבה ב תשע"ה - 2014-2015
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ו - 2015-2016
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ו - 2015-2016
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ז - 2016-2017
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ז - 2016-2017
מדעי הסביבה B.sc א תשע"ח - 2017-2018
מדעי הסביבה B.sc ב תשע"ח - 2017-2018
מדעים יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון - דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
מנהל עסקים- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
מסלול לגיל הרך - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה א שנתי תשע"ט - 2018-2019
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' קבוצה ב שנתי תשע"ט - 2018-2019
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ב'' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך אקדמיה גן שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מסלול בדואי גיל רך שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מערכות מידע B.sc לימודי ערב קיץ תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.sc לימודי ערב א תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.SC לימודי ערב ב תש"ף - 2019-2020
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז ב תשע"ז - 2016-2017
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה א' - לימודי ערב שנתי תשע"ח - 2017-2018
מערכות מידע B.Sc. - תשע"ח שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
מערכות מידע חד חוגי תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מערכות מידע ניהוליות B.Sc שנתי תשע"ט - 2018-2019
מערכות מידע שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מערכות מידע שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מערכות מידע שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
משאבי אנוש - חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
משאבי אנוש- חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
מתמטיקה יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה א' א תש"ף - 2019-2020
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה יסודי שנה ד' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה ראשונה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי הסבת אקדמאים שנה שניה שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה א' א תש"ף - 2019-2020
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
מתמטיקה על יסודי שנה ד' שנתי תשפ"א - 2020-2021
מתמטיקה תכנית אלפא שנתי תשפ"ב - 2021-2022
ניהול וכלכלה דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ניהול וכלכלה דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול וכלכלה דו מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
ניהול וכלכלה דו מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
ניהול ומזרח תיכון דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול ומזרח תיכון-דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי א תשע"ו - 2015-2016
ניהול חד מחלקתי ב תשע"ו - 2015-2016
ספרות דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ספרות יסודי - שנה א' א תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית דו מחלקתי א תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- דו מחלקתי ב תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
ספרות עברית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
על יסודי היסטוריה הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי היסטוריה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי הסבה בהיסטוריה שנה א' תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי הסבה מואצת בספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי לשון הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון והיסטוריה שנתי תשפ"א - 2020-2021
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון והיסטוריה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון והיסטוריה תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי לשון וספרות שנתי תשפ"א - 2020-2021
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי לשון וספרות שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון וספרות שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי לשון וספרות שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי לשון וספרות תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
על יסודי מתמטיקה הסבה סגורה שנה ראושנה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה א' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ב' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה שנה ג' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ח - 2017-2018
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תשע"ט - 2018-2019
על יסודי מתמטיקה שנה ד' שנתי תש"ף - 2019-2020
על יסודי ספרות הסבה שנה ראשונה שנתי תשע"ז - 2016-2017
על יסודי ספרות הסבה שנה שנייה שנתי תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה א תשע"ה - 2014-2015
פסיכולוגיה ב תשע"ה - 2014-2015
פסיכולוגיה א תשע"ו - 2015-2016
פסיכולוגיה ב תשע"ו - 2015-2016
פסיכולוגיה א תשע"ז - 2016-2017
פסיכולוגיה ב תשע"ז - 2016-2017
פסיכולוגיה א תשע"ח - 2017-2018
פסיכולוגיה ב תשע"ח - 2017-2018
פסיכולוגיה א תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה ב תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה קיץ תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה א תש"ף - 2019-2020
פסיכולוגיה ב תש"ף - 2019-2020
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה א' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה חד חוגי שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה מחזור ב' קיץ תשע"ט - 2018-2019
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם החטיבה בחינוך מיוחד שנה ג' שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם המגמה במשאבי אנוש שנתי תשפ"ב - 2021-2022
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד שנה ב' שנתי תשפ"א - 2020-2021
פסיכולוגיה עם חטיבה במשאבי אנוש שנה א' שנתי תשפ"א - 2020-2021
פרויקטים חברתים עבור נקודת זכות אחת לתלמידי שנה א' - תשע"ד ב תשע"ד - 2013-2014
פרויקטים חברתים עבור נקודת זכות אחת לתלמידי שנה א' - תשע"ה א תשע"ה - 2014-2015
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תש"פ ב תש"ף - 2019-2020
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב
תשפ"א - 2020-2021
קורסי אנגלית לפטור סמסטר ב' תשפ"א ב תשפ"א - 2020-2021
קורסי אנגלית לפי רמה ב תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמה - אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמה - בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב - סמסטר ק' תשע"ו קיץ תשע"ו - 2015-2016
קורסי אנגלית לפי רמה - המכללה האקדמית אחוה - סמסטר קיץ תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמות א תשע"ז - 2016-2017
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר א' תשע"ט א תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ח ב תשע"ח - 2017-2018
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר ב' תשע"ט ב תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר קיץ תשע"ט קיץ תשע"ט - 2018-2019
קורסי אנגלית לפי רמות- סמטר א' תשף א תש"ף - 2019-2020
קורסי בחירה מדעי החיים תש"ף שנתי תש"ף - 2019-2020
קורסים כלליים א תשע"ה - 2014-2015
קורסים כלליים ב תשע"ה - 2014-2015
קורסים כלליים א תשע"ו - 2015-2016
קורסים כלליים ב תשע"ו - 2015-2016
קורסים כלליים תשע"ז א תשע"ז - 2016-2017
קורסים כלליים תשע"ז ב תשע"ז - 2016-2017
קורסים כלליים תשע"ז קיץ תשע"ז - 2016-2017
שפה וספרות ערבית שנתי תש"ף - 2019-2020
שפה וספרות ערבית שנתי תשפ"א - 2020-2021
שפה וספרות ערבית תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
שפה ותרבות ערבית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
שפה ותרבות ערבית- חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תואר שני - מינהל מערכות חינוך תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
תואר שני - תרבות עם ישראל תשפ"ב שנתי תשפ"ב - 2021-2022
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה א תשע"ו - 2015-2016
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה ב תשע"ו - 2015-2016
תוכנית הכנה לבני 30 ומעלה קיץ תשע"ו - 2015-2016
תכנית הכנה לבני 30 ומעלה קיץ תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה ב תשע"ה - 2014-2015
תקשורת - חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
תקשורת - חטיבה א תשע"ו - 2015-2016
תקשורת - חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
תקשורת - חטיבה ב תשע"ו - 2015-2016
תקשורת חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
תקשורת חטיבה א תשע"ה - 2014-2015
תקשורת-חטיבה א תשע"ה - 2014-2015