טופס זה נסגר.

סיוע כלכלי לסטודנטים בעקבות מבצע "צוק איתן"

סטודנטים יקרים,
המכללה האקדמית אחוה מודעת לאתגרים הקשים עימם אתם מתמודדים בעקבות מבצע "צוק איתן".
המכללה החליטה, בנוסף להטבות אקדמיות הניתנות עקב המבצע, להעניק סיוע כלכלי בנוסף למלגות דיקאן.

 

פריסת תשלומי מקדמה

סטודנט שיתקשה בתשלום המקדמה למכללה לשנה"ל תשע"ה יוכל לפצל את המקדמה ל- 4 תשלומים. סטודנט שלא יוכל לשלם את המקדמה לכל היותר ב- 4 תשלומים, (תשלום אחרון 11/2014) ישלח למדור שכר לימוד פניה בכתב (בפקס 08-8588008 או במייל edna_k@achva.ac.il) וינמק מדוע מבצע "צוק איתן" גרם לו לקושי בתשלום המקדמה.

 

מלגה מיוחדת

המכללה מציעה לסטודנטים אשר מקור פרנסתם האישי הקבוע נפגע מהותית במהלך חודש יולי, בעקבות מבצע "צוק איתן", להגיש בקשה למלגה מיוחדת על מנת לסייע בתשלום המקדמה לטובת המשך לימודיו במכללה בשנה"ל תשע"ה.

כל סטודנט שחלילה פוטר, או מקום עבודתו נסגר, או צומצם עקב המצב הביטחוני או שנאלץ להעדר מהעבודה בגין המצב הביטחוני וכו', יהיה רשאי להגיש בקשה.
על הסטודנט למלא פרטים מלאים על גבי טפס זה להלן. חובה לצרף 3 תלושי שכר של החודשים: מאי, יוני, יולי 2014 (ניתן לצרף אישורים נוספים המעידים על פגיעה בהכנסה אישית של הסטודנט בחודש יולי).
את הפניה בצרוף המסמכים הנדרשים יש לשלוח בטופס זה בלבד עד תאריך 25/08/2014.

  • שימו לב, בקשות ללא תלושי שכר של שלושת החודשים (מאי-יולי) לא תיבדקנה.
  • אין התחייבות מצד המכללה להיענות בחיוב לכל הבקשות.
  • תשובות יינתנו עד סוף ספטמבר.

 

הטופס סגור להגשות חדשות.