כנסים

כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני .M.Ed
מועד הכנס: יום ב', 03.07.2017 17:00 - 21:00

כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני .M.Ed - מנהל מערכות חינוך, תרבות עם ישראל והוראתה, חינוך מיוחד וחינוך מתמטי.

ימי עיון וסמינרים