כנסים

כנס ישראלי ל"ז לפולקלור
מועד הכנס: יום ד', 26/04/2017 - 09:00 - יום ה', 27/04/2017 - 17:30

הכנס הישראלי השנתי הל"ז לחקר הפולקלור יתקיים בתאריכים 26/04/2017 ועד 27/04/2017

כנס קיימות שנתי
מועד הכנס: יום ג', 09/05/2017 - 09:00 - 15:15
אתגרי הקיימות בניהול המרחב העירוני והכפרי, כנס הקיימות השנתי במכללה האקדמית אחוה,התקיים ביום שלישי, 9.5.17, 8:00.

ימי עיון וסמינרים

טקסים