כנסים

כנס איל"ש
מועד הכנס: יום א', 15.10.2017 09:00 - 19:00
האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
הכינוס הארבעים וארבעה של האגודה
יום ראשון, כ"ה בתשרי תשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

 

 כנס מהוראת המתמטיקה להייטק ובחזרה וטקס הנחת אבן הפינה לבניין מדעים
מועד הכנס: יום ה', 09.11.2017 09:00 - 16:00

כנס מהוראת המתמטיקה להייטק ובחזרה וטקס הנחת אבן הפינה לבניין מדעים.

ימי עיון וסמינרים