כנסים

מועד הכנס: יום ג', 21/03/2017 - 12:30 - יום ג', 06/06/2017 - 13:30

תכנית כללית של מפגשי הסמינר בפסיכולוגיה

מועד הכנס: יום ה', 23/03/2017 - 18:15 - 20:00

ימי עיון וסמינרים

טקסים