אירועים

התאמות לסטודנטים ששירתו במילואים
התאמות לסטודנטים ששירתו במילואים
יום ב', 22/09/2014 - 15:00
ימי אוריינטציה
ימי אוריינטציה
יום ה', 02/10/2014 - 10:00
המכללת האקדמית אחוה - יום נגישות אקדמית לסטודנטים עם לקות למידה ומוגבלות
יום נגישות אקדמית לסטודנטים עם לקות למידה ומוגבלות
יום ג', 21/10/2014 - 09:00
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות