אירועים

המכללה האקדמית אחוה -
כנס מדריכים פדגוגים
יום ג', 24/02/2015 - 14:00
באים לסטודייט? -  יום פתוח במכללה האקדמית אחוה 13.3.2015
יום פתוח במכללה האקדמית אחוה
יום ו', 13/03/2015 - 09:30
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה תשע"ה - גאווה והתנהגות פרו-חברתית בדילמות חברתיות
גאווה והתנהגות פרו-חברתית בדילמות חברתיות
יום ג', 24/03/2015 - 12:30
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות