אירועים

הצגת פרוייקטים מינהל מערכות חינוך
אירוע הצגת פרוייקטים מינהל מערכות חינוך
יום ב', 20/10/2014 - 12:00
המכללת האקדמית אחוה - יום נגישות אקדמית לסטודנטים עם לקות למידה ומוגבלות
יום נגישות אקדמית לסטודנטים עם לקות למידה ומוגבלות
יום ג', 21/10/2014 - 09:00
כנס הצגת פרוייקטים - חינוך מתמטי
אירוע-כנס הצגת פרוייקטים - חינוך מתמטי
יום ד', 22/10/2014 - 12:00
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות