אירועים

מכללת אחוה - הנחיות,
הנחיות לסטודנטים 31/08/2014
יום א', 31/08/2014 - 15:00
המכללה האקדמית אחוה - שינוי באופן היבחנות
חזרה לשגרה אקדמית – 31/08/2014
יום א', 31/08/2014 - 12:00
התאמות לסטודנטים ששירתו במילואים
התאמות לסטודנטים ששירתו במילואים
יום ה', 21/08/2014 - 15:00
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות