יחידות המכללה - אלפון מנהלי

תחום איש קשר תפקיד פרטי איש קשר
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, ספרייה אביבה שייבה
שם: אביבה שייבה
[email protected] 08-8588041
לשכת סגן נשיאה לעניינים אקדמיים, פיתוח אקדמי אביגיל שטיין
שם: אביגיל שטיין
[email protected] 072-2248543
הפקולטה לחינוך ומנהיגות, מנהל אקדמי אביטל ארביב
שם: אביטל ארביב
[email protected] 08-8588149
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, מחלקת תפעול אדנה אקאלו
שם: אדנה אקאלו
דיקן הסטודנטים, שער לאקדמיה אומימה אבו סוכות
שם: אומימה אבו סוכות
[email protected] 072-2248580
הפקולטה לחינוך ומנהיגות, מנהל אקדמי אור ברק
שם: אור ברק
[email protected] 072-2248530
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, ספרייה אורלי דויטש
שם: אורלי דויטש
[email protected] 072-2248559
מכינות קדם אקדמיות אזהר ג'בר
שם: אזהר ג'בר
[email protected] 08-8588081
אגף כספים, גבייה ושכר לימוד אילה שנרך
שם: אילה שנרך
[email protected] 3622* (שלוחה 3)
אגף שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, מרכז ייעוץ והרשמה אילן שקרוב
שם: אילן שקרוב
[email protected] 3622*