יחידות המכללה - אלפון מנהלי

תחום איש קשר תפקיד פרטי איש קשר
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, ספרייה אביבה שייבה ספרנית
שם: אביבה שייבה
תפקיד: ספרנית
[email protected] 08-8588041
לשכת סגן נשיאה לעניינים אקדמיים, פיתוח אקדמי אביגיל שטיין ראש תחום תכניות אקדמיות
שם: אביגיל שטיין
תפקיד: ראש תחום תכניות אקדמיות
[email protected] 072-2248543
הפקולטה לחינוך ומנהיגות, מנהל אקדמי אביטל ארביב רכזת סטודנטים להוראת מדעים
שם: אביטל ארביב
תפקיד: רכזת סטודנטים להוראת מדעים
[email protected] 08-8588149
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, מחלקת תפעול אדנה אקאלו עובדת משק
שם: אדנה אקאלו
תפקיד: עובדת משק
דיקן הסטודנטים, שער לאקדמיה אומימה אבו סוכות רכזת תוכנית שער לאקדמיה
שם: אומימה אבו סוכות
תפקיד: רכזת תוכנית שער לאקדמיה
[email protected] 072-2248580
הפקולטה לחינוך ומנהיגות, מנהל אקדמי אור ברק מנהלת הפקולטה
שם: אור ברק
תפקיד: מנהלת הפקולטה
[email protected] 072-2248530
אגף תכנון תשתיות ופרויקטים, ספרייה אורלי דויטש ספרנית
שם: אורלי דויטש
תפקיד: ספרנית
[email protected] 072-2248559
מכינות קדם אקדמיות אזהר ג'בר רכזת תוכנית שער לאקדמיה
שם: אזהר ג'בר
תפקיד: רכזת תוכנית שער לאקדמיה
[email protected] 08-8588081
אגף כספים, גבייה ושכר לימוד אילה שנרך רכזת גבייה ושכ"ל
שם: אילה שנרך
תפקיד: רכזת גבייה ושכ"ל
[email protected] 3622* (שלוחה 3)
אגף שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, מרכז ייעוץ והרשמה אילן שקרוב יועץ לימודים
שם: אילן שקרוב
תפקיד: יועץ לימודים
[email protected] 3622*