רשות המחקר

אודות רשות המחקר

רשות המחקר באקדמית אחוה הוקמה במטרה לקדם את תרבות המחקר במכללה בקרב הסגל האקדמי, תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה. המחקר נתפס כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של סגל המכללה ולפיכך, נותנת רשות המחקר שירות לחוקרים ולחוקרות בפקולטות השונות במכללה.

בכדי להשיג זאת שמה לה רשות המחקר מספר מטרות, החל מקידום תרבות המחקר המכללה, עידוד חברי סגל ליזום ולבצע מחקרים ייחודיים וחדשניים בתחומי התמחותם, יצירת תשתית מחקרית - יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר, עידוד שיתופי פעולה במחקר עם מוסדות וחוקרים בארץ ובעולם ועד ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון

הפעילות שלנו

פעילות רשות המחקר מתנהלת בכמה מישורים: ניהול תקציב המחקר כפי שמאושר עלידי הנהלת המכללה ובכפוף להחלטות ועדת מחקר; מעקב אחר התנהלות המחקרים שאושרו עלידי רשות המחקר כולל עמידה בלוח זמנים, הגשת דוחות מחקר ו/או פרסום מאמרים; ייזום מחקרים המשרתים את ההתפתחות של המכללה, בתאום עם הנהלת המכללה; עידוד חברי הסגל להגשת הצעות מחקר לרשות המחקר, וכן להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות בארץ ובעולם; הבטחת איכות אקדמית של ההצעות המוגשות; השתתפות פורום מחקר מכללתי; ייזום שיתופי פעולה בתחום המחקר עם מוסדות אחרים. 

ועדת אתיקה

ועדת מחקר

חקר המכללות בישראל

החוקרים שלנו

טפסים נהלים ודוחות

טען עוד

צוות רשות המחקר

ד"ר אירנה ולדימרסקי

ראש רשות המחקר

טלפון 072-2248519

שימרית סימון

ראש תחום רשות המחקר

טלפון 072-2248542