חדשות ואירועים

המכללה האקדמית אחוה - תערוכת אומנות 2015
תערוכת אומנות 2015
המכללה האקדמית אחוה - Save The Date -  08/09/2015 - יום עיון וחשיפת אמנים של תנו
יום עיון וחשיפת אמנים של תנועת המושבים
יום ג', 08/09/2015 - 12:00
המכללה האקדמית אחוה - Save The Date -  יום עיון של תנועת המושבים בנושא חשיבה אסט
יום עיון בנושא חשיבה אסטרטגית בניהול המושב המורחב
יום ד', 09/09/2015 - 12:00
תחבורה למכללה
מפת הקמפוס

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות