אירועים

פעילותרבות - תלויים באויר
פעילותרבות - הסרט תלויים באוויר
יום ג', 25/11/2014 - 12:00
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה תשע"ה - ההשפעות של הגוף והסוד בחייהם של אינטרסקסואלים
ההשפעות של הגוף והסוד בחייהם של אינטרסקסואלים
יום ג', 16/12/2014 - 12:30
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה תשע"ה - איתור הקודים העצביים של תכנים מודעים ובלתי מודע
איתור הקודים העצביים של תכנים מודעים ובלתי מודעים
יום ג', 13/01/2015 - 12:30
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות