אירועים

התמודדות של אבות ואמהות עם קבלת האבחון של ילדים בעלי עיכוב התפתחותי
סמינר מחלקתי, התמודדות של אבות ואמהות עם קבלת...
יום ג', 22/04/2014 - 12:30
פעילותרבות להרגיש נגישות
פעילותרבות להרגיש נגישות
יום ג', 22/04/2014 - 12:30
הצגה שקופה
פעילותרבות-הצגה שקופה
יום ג', 29/04/2014 - 12:00
תחבורה למכללה

סיוע כלכלי לסטודנטים

המכללה מציעה סיוע כלכלי ומימון שכר לימוד.

למידע נוסף יש לפנות לדיקן הסטודנטים.

מלגות נוספות