אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים

סטודנט/ית יקר/ה
כבכל שנה עלות שנת לימודים כוללת בתוכה עלות שכר לימוד ואגרות שונות ביניהן אגרת דמי רווחה.
להלן כמה דגשים בנושא זה:
מהם דמי רווחה?
הקמפוס האקדמי אחוה גובה מהסטודנטים הלומדים בו דמי רווחה. דמי הרווחה נועדו לאפשר הענקת מכלול שרותי רווח לסטודנטים.
כמה עלי לשלם לשנה?
גובה דמי הרווחה לשנה הוא 352 ₪.

גובה דמי הרווחה לסטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' הוא 264 ₪.

מה אני מקבל?

חברות באגודת הסטודנטים השייכת להתאחדות הסטודנטים הארצית.

שירותי SMS מהקמפוס בחינם במקום בתשלום של 35 ₪, בסמסטר ב' 25 ₪.

הנחה של 50% מעלות מנוי חניה.

סיוע לימודי מסובסד אצל דיקן הסטודנטים: מרתונים של 170 ₪ במקום 240 ₪.

הופעות בקמפוס בחינם, לא לחברי אגודה תלוי במופע

הנחה באתר GOOL כל קורסים ב-250 ש"ח במקום קורס בודד ב-250 ש"ח

ייעוץ אקדמי בחינם הכולל ייצוג בוועדות משמעת וסיכומים, מי שלא חבר אגודה לא זכאי לקבל שירות זה

מתנות פתיחת שנה

מהי אגודת סטודנטים?
אגודת הסטודנטים הוא הגוף שנבחר ע"י הסטודנטים לייצג אותם. אגודת הסטודנטים פועלת למען הסטודנט ורווחתו, להווי חברתי ולחיי תרבות עשירים ומהנים בקמפוס. כמו כן מטפלת האגודה בכל עניין הקשור בסטודנטים בקמפוס. הצטרפות לאגודה היא חלק מתהליך הבנייה של אגודת הסטודנטים ומקובלת בכל המוסדות האקדמיים בארץ ובעולם. ההצטרפות לאגודה מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר ואת הזכות להשפיע על דרכה של האגודה.
כיצד מבטלים את תשלום אגרת הרווחה?
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' יוכל לבטל את תשלום אגרת הרווחה עד שבועיים מתחילת סמסטר ב', דרך תחנת המידע האישי עד לתאריך המפורסם.

ביטול אגרת רווחה יהיה בתוקף בתנאי שלא בוצע רישום מוקדם לכרטיס אגודת סטודנטים דרך אתר האגודה.

במידה ובטלת אגרת רווחה והנך מעוניין לחדש את האגרה ולהצטרף לחברות באגודת הסטודנטים פנה למשרדי אגודת הסטודנטים וחתום על טופס הצטרפות שיועבר לגביה בשכ"ל.