אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים

סטודנט/ית יקר/ה
כבכל שנה עלות שנת לימודים כוללת בתוכה עלות שכר לימוד ואגרות שונות ביניהן אגרת דמי רווחה.
להלן כמה דגשים בנושא זה:

מהם דמי רווחה?
הקמפוס האקדמי אחוה גובה מהסטודנטים הלומדים בו דמי רווחה. דמי הרווחה נועדו לאפשר הענקת מכלול שרותי רווח לסטודנטים.

כמה עלי לשלם לשנה?
גובה דמי הרווחה לשנה הוא 352 ₪.

גובה דמי הרווחה לסטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' הוא 264 ₪.

מה אני מקבל?

- חברות באגודת הסטודנטים של מכללת אחוה הנמצאת בשיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים הארצית.
- ייצוג בוועדות משמעת ופתרון בעיות בנושאים אקדמיים
- מתנות פתיחת שנה
- הופעות מוזיקה וסטאדנאפ במכללה ומחוץ לה
- הנחות בבתי עסק שונים
- השתתפות בטורניר אס"א (ספורט) באילת וייצוג במשלחות נוספות
- פעילויות הורים וילדים, הרצאות והקרנות משותפות
- הרצאות מקצועיות ומעצימות
- הנחה באתר הלימודים "דני באומן"
- הנחות ביום הסטודנט
- הנחות במרתונים לקראת מבחנים
- מכירת חלוקי מעבדה והשאלת מילוניות
- הגרלות שונות ופעילויות שוטפות
 

מהי אגודת סטודנטים?
אגודת הסטודנטים הוא הגוף שנבחר ע"י הסטודנטים לייצג אותם. אגודת הסטודנטים פועלת למען הסטודנט ורווחתו, להווי חברתי ולחיי תרבות עשירים ומהנים בקמפוס. כמו כן מטפלת האגודה בכל עניין הקשור בסטודנטים בקמפוס. הצטרפות לאגודה היא חלק מתהליך הבנייה של אגודת הסטודנטים ומקובלת בכל המוסדות האקדמיים בארץ ובעולם. ההצטרפות לאגודה מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר ואת הזכות להשפיע על דרכה של האגודה.

כיצד מבטלים את תשלום אגרת הרווחה?
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' יוכל לבטל את תשלום אגרת הרווחה עד שבועיים מתחילת סמסטר ב', דרך תחנת המידע האישי עד לתאריך המפורסם.

ביטול אגרת רווחה יהיה בתוקף בתנאי שלא בוצע רישום מוקדם לכרטיס אגודת סטודנטים דרך אתר האגודה.

במידה ובטלת אגרת רווחה והנך מעוניין לחדש את האגרה ולהצטרף לחברות באגודת הסטודנטים פנה למשרדי אגודת הסטודנטים וחתום על טופס הצטרפות שיועבר לגביה בשכ"ל.