מעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית פועלת בתוך דיקן הסטודנטים ושמה לה למטרה להצמיח מנהיגות צעירה, חברתית ואקטיבית, תוך עידוד סטודנטים מנהיגים, יזמים, מובילי תהליכים ומשפיעים על סביבתם- בעבודה, בקהילה ובחברה.

יעדי הפעילות כוללים: שיתופי פעולה קהילתיים בכל הרשויות והמועצות מהם מגיעים הסטודנטים, עידוד דיאלוג בין קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית, תמיכה באוכלוסיות מוחלשות ומודרות חברתית, כלכלית וגיאוגרפית.

האני מאמין החברתי של היחידה הוא 'כל מי שמקבל גם נותן'. בהתאם, כל סטודנט במכללה המקבל מלגה משתלב בעשייה חברתית. דיקן הסטודנטים שותף למגוון רחב של פרויקטים חברתיים במטרה לאפשר למאות סטודנטים לקחת חלק ביחידה למעורבות חברתית בהתאם ליכולותיהם ולכישוריהם הייחודיים. הצוות האקדמי והמנהלי מוזמן אף הוא לקחת חלק בפעילויות התנדבות שונות, כל אחד על פי נטיותיו וכשרונו.