אפיק מעבר לרפואה 4 שנתי לאקדמאים

המחלקה למדעי החיים במכללה האקדמית אחוה מקרבת אותך צעד נוסף לקראת לימודי הרפואה היוקרתיים ומאפשרת השלמת הדרישות של קורסי ליבה עבור הגשת מועמדות בלבד לפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, בר אילן ואריאל 

תוכנית אפיק מעבר לרפואה במכללה האקדמית אחוה מיועדת לאקדמאים בוגרי תארים מדעיים ממוסדות שונים להשלים את קורסי הליבה במכללה, לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (4 שנתי) בפקולטות לרפואה של אוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילן ואריאל. 

עבור סטודנטים חיצוניים, מכללת אחוה מאפשרת לבוגרי תואר ראשון לפחות, מכל תחום, ללמוד את קורסי הליבה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי האישי מלימודים קודמים ובכפוף לעמידה/השלמה של קורסי קדם נדרשים ככל שיהיו. 

על-פי דרישות הפקולטות לרפואה, מי שלמד תואר ראשון מדעי בכל מוסד אקדמי מוכר וישלים את קורסי הליבה, יוכל להגיש מועמדות למסלול הארבע שנתי של לימודי רפואה. יש להדגיש כי עצם השלמת הקורסים במסגרת אפיק מעבר לרפואה אינה מבטיחה קבלה. 

הדרישות להשלמות לקראת לימודי רפואה (4 שנתי) והקורסים המקבילים באקדמית אחוה

תל-אביב, בר אילן ואריאל  אושר להכרה באקדמית אחוה 
ביוכימיה א' (לפחות 4 נק"ז)  ביוכימיה (4 נק"ז) + ביוכימיה למתקדמים (3 נק"ז) 
ביולוגיה של התא (לפחות 4 נק"ז)  ביולוגיה של התא (4 נק"ז) 
ביולוגיה מולקולארית (לפחות 4 נק"ז)  הנדסה גנטית (3 נק"ז) + מגן לחלבון (2 נק"ז) 
מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה (לפחות 4 נק"ז)  מיקרוביולוגיה (3 נק"ז) + מעבדה (2 נק"ז) 
גנטיקה (לפחות 3 נק"ז)  גנטיקה (4 נק"ז) 
סטטיסטיקה (לפחות 3 נק"ז)  הסתברות (2.5 נק"ז) + סטטיסטיקה (3.5 נק"ז) 
פיזיולוגיה בסיסית / מבוא לפיזיולוגיה (לפחות 4 נק"ז)  פיזיולוגיה של בעלי חיים בדגש האדם (4 נק"ז) 

תנאי קבלה לאפיק מעבר לרפואה

1.זכאות לתואר ראשון בממוצע 80 ומעלה.

2.ציון כנדרש בקורסי הליבה הבאים: סטטיסטיקה, ביולוגיה מולקולארית, ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פזיולוגיה, גנטיקה ומיקרוביולוגיה (ציון 75 ומעלה בכל אחד מקורסי הליבה).

יש לעיין בקריטריונים המלאים המפורסמים באתר של אוניברסיטת תל-אביב, בר-אילן ואריאל. 

לפרטים נוספים יש לפנות לראשי הפקולטות באוניברסיטאות השונות 

חשוב לדעת

☚באחריות הלומד לבדוק מהם קורסי הליבה וקורסי הקדם הנדרשים, בהתייחס לרקע האקדמי שלו .

☚באחריות הלומד לבדוק את תנאי הקבלה העדכניים בתוכניות הרפואה ארבע שנתיות התקפים באותה עת.

☚תנאי קבלה ומיונים לתוכניות ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, הינם באחריות הבלעדית של האוניברסיטאות בהן מתקיימות תוכניות אלו.

 

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובמערכת השעות.