בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות בחינוך מיוחד: דילמות בשילוב

מטרות הקורס:
 • בחינה ביקורתית של סוגיות הנדרשות לקידום התלמיד עם הצרכים המיוחדים, ולשיפור שילובו בכיתה ההטרוגנית, תוך ניתוח דילמות. סוגיות אלה יכללו את השמת התלמיד, הקשר בין הפוטנציאל הביולוגי וההשפעה של הסביבה, החברה והמשפחה, הוראה ותכנית הלימודים, סטנדרטים והתאמות בדרכי הבחנות (ראה נושאי לימוד).
 • הכרת מחקר בסוגיות נבחרות חינוך המיוחד (ראה נושאי לימוד).
 • הכרה של דילמות מפתח עכשוויות הכרוכות בשילוב תלמידים עם מיוחדים. דילמות אלה בוחנות את הקשר משפחתו וסביבתו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים והשתלבותו המשמעותית בביה"ס ובקהילה תוך הדגשה של שילובו במסגרות רגילות.
 • פיתוח רוח של עבודת צוות ושיתוף פעולה (הסטודנטים יבצעו את המטלות תוך כדי שיתוף פעולה).

נושאי הלימוד:

 • במהלך הקורס נדון בנושאים קריטיים להבנת העבודה בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים ושילוב תלמידים אלה בכיתה ההטרוגנית.
 • הסטודנטים יתבקשו למצוא מאמרים בנושא עבודתם, בנוסף למאמרים המוצגים ברשימת הספרות.
 • הסטודנטים יונחו להתמקד בנושאים הקשורים לבית ספר הרגיל ומשום כך להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה, תלמידים עם הפרעות קשב ואו תלמידים עם הפרעות מתונות המאפשרות את שילובם בבית ספר הרגיל.
 • הקורס יילמד באמצעות דיונים כיתתיים ובאמצעות קבוצות דיון קטנות של סטודנטים שיידרשו לשיתוף פעולה לשם כתיבת עבודה בנושאים שונים הנושאים יוצגו כשאלות ודילמות בין גישות מתנגשות.

נבחן האם אכן יש סתירה בין גישות אלה:

 • הדילמה של הזיהוי : האם נזהה או לא נזהה את התלמיד כבעל לקויות. מה משמעות התווית כבעל לקות... להבנת דילמה זאת נדון בקשר בין הפוטנציאל הביולוגי, הסביבה והחברה להגדרת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ולהתווית תכנית הלימודים המתאימה להם.
 • נדון בזיהוי המתבצע על פי פרמטרים התנהגותיים ומתיימר לייצג פרמטרים ביולוגים. נשאל האם הפרדיספוזיציה הגנטית מבטלת את הצורך בהתערבות חינוכית והאם התערבות חינוכית, המבוססת על המודל החינוכי, מבטלת את הצורך באבחון שיש לו אוריינטציה ביולוגית?.
 • נדון בדילמות שמתעוררות בשימוש בכותרות לקויות הנובעות מאבחון בתלמידים עם צרכים מיוחדים בהוראה שלהם בכלל ובמהלך שילובם בפרט. נשאל מה הנזקים הכרוכים בזיהוי התלמיד והאם יש הבדל אמיתי בין קשיי למידה ולקויי למידה.
 • הדילמה של תכנית הלימודים: עד כמה תכנית הלימודים ודרכי ההיבחנות של תלמידים עם צרכים צריכה לשקף את התכנית הכללית המקובלת של תלמידים רגילים.
 • ההוראה ותכנית הלימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. מה תפקיד הסביבה– המשפחה והקהילה בהוראת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים. האם הצורך להתחשב בצרכים קהילתיים.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.