שרטוט סקיצה של גרף הפונקצייה בהסתמך על חקירה בכלים אלגבריים

מחבר/ים: 
ד"ר הלנה אוסוויצוב
עמודים: 
127-144

ד״ר הלנה אוסוויצוב שרטוט סקיצה של גרף הפונקציה בהסתמך על חקירה בכלים אלגבריים תארנים שרטוט סקיצה של גרף. פתרון אי - שוויונות ראציונאליים, לימוד אלגברה מתחילה ברצף.

תקציר

תלמיד בחטיבת הביניים רוכש ידע מספיק רחב במתמטיקה המאפשר לו כבר בכיתה טי לבצע חקירת פונקציה רציונאלית די מורכבת ולשרטט סקיצה ראשונית של גרפה. יכולת זו תלויה בשיטת הוראה. חשוב מאוד ללמד חומר ברצף מנושה לנושא, לתת לתלמיד הרגשת המשכיות, להקפיד להשתמש במושגים והגדרות הניתנים בדרך. מדובר למעשה ביישום של תיאוריה המכונה ״למידה משמעותית״ של ד. אוזובל (,1967 ,.Ausubel D) המתבססת על שני עקרונות חשובים: 1.    המקצוע / הנושא הנלמד צריך להיות מקושר באופן כללי (״מבנה לוגי של המקצוע / הנושא הנלמד). 2.    המקצוע / הנושא הנלמד צריך להיות מקושר ע״י התלמיד:

•    הידע החדש צריך להיות מקושר לידע הקודם של התלמיד.

•    על המורה למצוא דרך שתעזור לתלמיד לחבר את הידע החדש לידע הקודם.

•    הידע החדש יתורגם (ע״י המורה) למונחים של ניסיון ולאוצר המילים של התלמיד. במכללת אחוה נלמד קורס ״יסודות האלגברה״ שמטרתו העיקרית היא לשנות את דעת המורים למתמטיקה (מורים לעתיד או בפועל) על המקצוע ״היבש״ הקרוי מתמטיקה הנתפס כמקצוע הבנוי מאוסף של כללים ופעולות שאינם קשורים ביניהן בהכרח. מטרתו של הקורס היא להרגיל את התלמידים להשתמש בשפה מתמטית תקינה, לא להסתמך על כלל כלשהו מבלי להבין מדוע הוא נכון, לפתח אינטואיציה מתמטית, לבנות סקיצה של גרף הפונקציה על סמך חקירה אלמנטארית בלבד (בלי נגזרות).