גישה מערכתית-אתולוגית ככלי עזר לחינוך המיוחד

מחבר/ים: 
עמוס פליישמן,דיאנה ערד
עמודים: 
21-34

גישה מערכתית-אתולוגית ככלי עזר לחינוך המיוחד

עמוס פלישמן, דיאנה ערד

תארנים: גישה מערכתית כוללנית, חינוך מיוחד, אתולוגיה, פסיכולוגיה, היפראקטיביות, אוטיזם, משוב התנהגותי, שדה התנהגותי, התנהגות פועלת.

תקציר

אתולוגים (חוקרי התנהגות בעלי-חיים) מתמקדים בהתנהגות הפועלת, כלומר: במיקום התנועה והקול של החיות. פעולת חיה מסוימת מתוארת יחסית לפעולת חיה אחרת השותפה למפגש. האתולוג המתאר מפגש חברתי נזקק לתיאור ההתנהגות הפועלת היחסית של כל החיות המעורבות במפגש. בין החיות המעורבות במפגש קיימת תלות הדדית. שינוי בהתנהגות פועלת של חיה אחת מביא בהכרח לשינוי בהתנהגות הפועלת של רעותה. פסיכולוגים הבודקים את המערכת המשפחתית על כל מרכיביה בכדי לשפר את התנהגותן של המשפחות המטופלות אימצו שיטות דומות. מחקרים רבים מלמדים כי מתקיימת תלות הדדית בין התנהגות של כל חברי המשפחה. שינוי התנהגות אחד מבני המשפחה עשוי לשנות את התנהגות של שאר בני המשפחה.

ניתן ליישם את הגישה המערכתית הנהוגה בידי אתולוגים ובידי פסיכולוגים משפחתיים לחינוך המיוחד. הנחת היסוד של הגישה המערכתית היא, כי בתנאים של משבר חינוכי התפקוד של כל המערכת הכוללת מורה ותלמידים לוקה. הצלחת הטיפול בכיתה על פי גישה מערכתית תתבטא בשינוי ההתנהגות של כל הכיתה - ולא דווקא בשינוי התנהגותו של התלמיד הבעייתי. טיפול בכיתה שבה לומד ילד בעייתי עשוי להתחיל בשינוי ההתנהגות של המורה או תלמידים אחרים. שינוי בהתנהגות המורה עשוי להביא לשינוי בהתנהגות הילד הבעייתי הודות למשוב ההדדי שבין המורה לתלמידים. בנסיבות חברתיות רבות, בין מטפל או מורה לבין ילד רגיל קיים משוב שבו התנהגות המטפל ממריצה את התנהגות הילד ולהפך. ילדים אוטיסטים אינם מבינים קומוניקציה ומתקשים בדיבור. לכן, ילדים אלה ממעטים בתגובה חברתית להתנהגות המטפל. שינוי בפעולותיו של המטפל, המתבסס על לימוד מוקדם של המשוב שבין הילד והמטפל, עשוי להמריץ את הילד האוטיסט. המרצת ההתנהגות החברתית של האוטיסט תמריץ את התנהגות החברתית של המטפל, ולכן תזרז את התפתחות הילד האוטיסט ושוב תמריץ את התנהגות המטפל וחוזר חלילה.

ילדים היפראקטיביים מאופיינים בתנועת יתר ובחוסר שליטה עצמית, ולפיכך הוראת ילדים היפראקטיביים דורשת את הרגעת הילד. לעתים, דומה כי התנהגות של מורה ותלמיד היפראקטיבי'נשאבות' לתנאי משוב חיובי, שבו התנהגות אחת מגבירה את עוצמת רעותה וחוזר חלילה עד'פיצוץ'. דרוש מחקר שיתאר בפירוט את המשוב שבין המורה והילד ההיפראקטיבי. המורה המכיר את המשוב הזה עשוי לפעול בדרך מסוימת ולהימנע מפעולות אחרות, בכדי להגביר את סובלנותו ואת סובלנות התלמיד הבעייתי.

שיטות מחקר אתולוגיות המשולבות בתפיסה מערכתית אינן דורשות הבנה אינטואיטיבית של התנהגות הילד, ועשויות להעניק לנו כלי מחקר וטיפול מתאימים להתמודדות עם הילד החריג. שיטות אתולוגיות מתרכזות בפעולות הניתנות לתיאור מדויק, ולכן עשויות לתת בסיס מוצק להשוואת התנהגות הילד החריג לילדים אחרים. למערכת המחקר, החינוך והטיפול בילד החריג, אנחנו מציעים לאמץ שיטת מחקר מערכתית-אתולוגית.