גישות ארגוניות בסיסיות

מטרות הקורס:

מטרתו המרכזית של הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנת התהליך הניהולי בעזרת למידת תיאוריות מרכזיות בתחום, הכרות עם מושגי מפתח והתמודדות ראשונית עם יישומם המעשי.
חומר הקריאה, ההרצאות והדיונים במסגרת הווירטואלית, הלמידה העצמית וקריאת חומרי הביבליוגרפיה, יספקו את הבסיס לידע התיאורטי הנדרש; פעילויות למידה במסגרת הווירטואלית בשילוב עם למידה אישית תאפשר לסטודנטים להעריך ולנתח באופן ביקורתי מידע מגוון בנושאים שונים ולפתח פרספקטיבה ניהולית עצמאית.


תיאור הקורס
הקורס עוסק בהכרות עם מושגים, גישות ותיאוריות ארגוניות ומשמעויותיהן בסביבות חינוכיות.
יעדי הלמידה של הקורס:

 • הרחבת בסיס הידע בתורות, גישות ומושגים מתחום המנהל והניהול בכלל ובחינוך בפרט.
 • פיתוח הבנה כוללת ומערכתית של ארגונים, זיהוי הכוחות הפנימיים והחיצוניים המשפיעים עליהם והתמודדות אפקטיבית עמם.
 • פיתוח ושימוש במסגרות מושגיות מתאימות לניתוח ארגונים חינוכיים

 

נושאי הלימוד

 • הארגון – הגדרות ומשמעויות
 • טיפולוגיות של ארגונים
 • אסכולות ותיאוריות בתורת המנהל
 • גישת המערכות לארגונים
 • הסביבה והארגון
 • תרבות ארגונית ואקלים ארגוני
 • אסטרטגיה ארגונית

כוח, סמכות עוצמה והעצמה בארגונים
 

 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.