דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים - תשפ"ג

מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
תיאור הקורס:
בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי. נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום. נעיין במספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים כל כך משמעותיים.
הקורס מנתח דיאלוגים שונים ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.
כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים.
מנושאי הקורס:
בובר: שלושה סוגי דיאלוג.
דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס.
הספר או הדיאלוג.
ניתוח פרקים בסדרה: "כן המפקדת".
דיאלוגים בתקופות מפנה בהיסטוריה.
נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה.
ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד".
דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי.
שפת הגוף של תלמידים ומורים.
 
מטרת הקורס:
מתן כלים לשימוש בדיאלוג לצורך פתרון קונפליקטים
מתן כלים לקיומה של שיחה בונה בין אנשים: מורה תלמיד, מנהל מורה, מורה הורה וכד'.
ניתוח דיאלוגים מסוגים שונים והבנת המבנה המיוחד להם.
הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד.
הכרת נאומים ששינו את פני העולם וניתוחם.
מתן כלים לשימוש בדיאלוג לצורך פתרון קונפליקטים
 
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 5.5.2023 עד 14.8.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 05.05.2023
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: 150 ₪ . רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
תיאור הקורס:
בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי. נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום. נעיין במספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים כל כך משמעותיים.
הקורס מנתח דיאלוגים שונים ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.
כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים.
מנושאי הקורס:
בובר: שלושה סוגי דיאלוג.
דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס.
הספר או הדיאלוג.
ניתוח פרקים בסדרה: "כן המפקדת".
דיאלוגים בתקופות מפנה בהיסטוריה.
נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה.
ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד".
דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי.
שפת הגוף של תלמידים ומורים.