הליך הגשת בקשה לקבלת התאמות בדרכי למידה והיבחנות

איך זה עובד?

באפשרותך להגיש בקשה להתאמות בלמידה ובהיבחנות.

התאמות אלה ניתנות בהתאם לסוג הלקות, או המגבלה המאובחנת ומטרתן לאפשר לך שוויון הזדמנויות לשם מיצוי יכולותיך, תוך שמירה על סטנדרט אקדמי

לעיון בנוהל התאמות לחצו כאן

סטודנט/ית חדש/ה

באחריותך להגיש בקשה מוקדם ככל הניתן ממועד השלמת הליך הקבלה ללימודים, ולא יאוחר מחודש מפתיחת הסמסטר. פנייה מוקדמת תאפשר להעריך ולהיערך באופן מיטבי למכלול הצרכים הנדרשים להנגשת הלמידה וההיבחנות בהתאם לתוכנית הלימודים שלך.

הפנייה תבוצע אך ורק באמצעות 'פורום ועדת התאמות' שבמידע האישי בליווי מסמכים רלבנטיים
להגשת בקשה להתאמות בלמידה ובהבחנות יש להיכנס למידע אישי בפורטל סטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > אפשרויות הגשה> פורום ועדת התאמות.
כל הבקשות יטופלו על-ידי הצוות המקצועי של ועדת ההתאמות המכללתית.
השיקולים בהחלטה הסופית כוללים בחינה של הדיווח העצמי, דוחות האבחון שהוגשו והערכת השלכת המוגבלות על התפקוד האקדמי ומאפייני התוכנית הלימודית.
הצוות המקצועי במרכז התמיכה ישאף להתאים את התנאים לצרכים שלך אך אינו מתחייב לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.
החלטת ועדת ההתאמות תימסר במערכת הפורום במידע האישי וגם במייל. התשובה תכלול מידע חשוב בנוגע לאופן מימוש ההתאמות וכן המלצות לערוצי סיוע ותמיכה נוספים המוצעים עבורך

סטודנט/ית שמתחיל/ה לימודים מחדש בתוכנית אחרת

במידה ואושרו לך התאמות במהלך לימודים קודמים במכללה, ובחרת להתחיל ללמוד בתוכנית חדשה -נדרש להגיש בקשה מחודשת להתאמות כמו סטודנט חדש (למשל: בוגר מכינה הממשיך לתואר, בוגר תואר ראשון הממשיך לתואר מתקדם או ללימודי הסבה וכד').
אנחנו ממליצים לך שכחלק מהגשת הבקשה להתאמות תבחן אפשריות למיצוי זכויות מול גופי סיוע ממשלתיים. נשמח לתת לך מידע והכוונה גם בתחום זה
למי שיש לקות למידה והפרעות קשב – חשוב לעיין במידע הנוגע לאבחונים המאושרים במכללה למידע על אבחונים