מאגר טפסים ונהלים

טפסים מקוונים

שם קישור
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי

תקנונים כלליים

שם קישור
טופס בקשה לרישום לפרוייקט חברתי טופס אינטראקטיבי
נוהל מילואים טופס אינטראקטיבי
נוהל פר"ח - חוזה ודו"ח שעות טופס אינטראקטיבי
נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ט לצפייה במסמך pdf
נוהל שירות פסיכולוגי ייעוצי טופס אינטראקטיבי
נוהל בחירות ליו"ר האגודה טופס אינטראקטיבי
טופס הגשת מועמדות ליו"ר אגודת הסטודנטים - יפורסם בהמשך  
כללי זכויות הסטודנט -התאמות למשרתים במילואים - (מל"ג) טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות הסטודנט טופס אינטראקטיבי
נוהל זכויות הסטודנט ( יולדות, טיפולי פוריות,הריון) טופס אינטראקטיבי
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים טופס אינטראקטיבי
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים טופס אינטראקטיבי
נוהל פעילות ציבורית לצפייה במסמך pdf