מאגר טפסים ונהלים

טפסים מקוונים

שם קישור
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי

תקנונים כלליים

שם קישור
טופס בקשה למלגת דיקן טופס אינטראקטיבי
טופס בקשה לרישום לפרוייקט חברתי טופס אינטראקטיבי
נוהל מילואים טופס אינטראקטיבי
נוהל פר"ח - חוזה ודו"ח שעות טופס אינטראקטיבי
נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ח טופס אינטראקטיבי
נוהל שירות פסיכולוגי ייעוצי טופס אינטראקטיבי
נוהל בחירות ליו"ר האגודה - נוהל מעודכן יפורסם בהמשך טופס אינטראקטיבי
טופס הגשת מועמדות ליו"ר אגודת הסטודנטים - יפורסם בהמשך  
כללי זכויות הסטודנט -התאמות למשרתים במילואים - (מל"ג) טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות הסטודנט טופס אינטראקטיבי
נוהל זכויות הסטודנט ( יולדות, טיפולי פוריות,הריון) טופס אינטראקטיבי
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים טופס אינטראקטיבי
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים טופס אינטראקטיבי
נוהל פעילות ציבורית לצפייה במסמך pdf