מאגר טפסים ונהלים

טפסים והנחיות לסטודנטים

שם קישור
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי
בקשה להתאמות בדרכי היבחנות ולמידה טופס אינטראקטיבי
ולת"ם - בקשה לדחיית שירות מילואים מסיבות לימודים טופס אינטראקטיבי
טופס בקשת ערעור על החלטת ולת"ם טופס אינטראקטיבי
טופס בקשה להתאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית טופס אינטראקטיבי
דו"ח שעות - מעורבות חברתית טופס אינטראקטיבי
טופס דו"ח שעות ביטוח לאומי טופס אינטראקטיבי

תקנונים וחוקים

שם קישור
חוזה פר"ח טופס אינטראקטיבי
כללי זכויות הסטודנט -התאמות למשרתים במילואים - (מל"ג) טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות הסטודנט טופס אינטראקטיבי
חוק למניעת הטרדה מינית טופס אינטראקטיבי