מלגת דיקן

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה בטופס מקוון

סטודנטים יקרים, מלגת הדיקן ניתנת כסיוע לסטודנטים עם קושי כלכלי. המלגה תיבחן על ידי ועדת מלגות שתתכנס במהלך חודש ינואר. תשובה תשלח בדואר כחודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

נפתחה הרשמה למלגות דיקן על בסיס סוציו אקונומי לתואר ראשון. לפרטים ולהרשמה לחצו כאן

הקפידו לצרף את כל המסמכים ולשלוח עד לתאריך סגירת ההרשמה. בקשות עם מסמכים לא תיקניים ו/או חסרים לא תוכלנה להיבדק.

סטודנטים הזקוקים לסיוע בהגשת הטפסים יכולים לגשת למרכז הטכנולוגי לימודי בניין 2 בשעות הקבלה.
 
תאריכי רישום: 
תאריך אחרון להגשה 31.10.2023