מלגת דיקן

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה בטופס מקוון

סטודנטים יקרים, מלגת הדיקן ניתנת כסיוע לסטודנטים עם קושי כלכלי. המלגה תיבחן על ידי ועדת מלגות שתתכנס במהלך חודש ינואר. תשובה תשלח בדואר כחודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

ההגשה נסגרה.

תאריכי רישום: 
תאריך אחרון להגשה 30.11.2018