מעורבות חברתית

מעורבות חברתית, כי להיות סטודנט זה יותר מרק ללמוד....

היחידה למעורבות חברתית רואה בסטודנטים את דור העתיד אשר בכוחו להשפיע על המציאות הישראלית. היחידה פועלת לקירוב בין הסטודנטים במכללה לחברה הישראלית, על גווניה השונים. אנו מאמינים כי לכל סטודנט וסטודנטית יש הכוח והיכולת לתרום ולהשפיע על הסביבה שבה הם חיים, וכולם יחד - בשיתוף עם הקהילה על החברה בכלל.

 

היחידה למעורבות חברתית, שמה לה למטרה לעודד מעורבות סטודנטים בחיי הקהילה. ובשל כך פועלת המחלקה על מנת לתווך בין עמותות חברתיות שונות ובין הסטודנטים. הסטודנטים הלוקחים חלק בפעילות היחידה זוכים למלגה. מגוון הפעילויות רחב וכולל השתלבות במערכת החינוך הפורמאלית ובמערך החינוך הבלתי פורמאלי (מתנ"סים, מרכזים לילדים ונוער בסיכון ועוד). רב הפעילויות מתקיימות באזור המגורים של הסטודנט.

 

לכל שאלה בנושא מעורבות חברתית ניתן לפנות לעינב פרינץ, רכזת מעורבות חברתית בדוא"ל: einav_p@achva.ac.il ו/או בטלפון: 08-8588093

 

 

 

פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז

משלחות

וחילופי סטודנטים