סיוע לעולים ויוצאי אתיופיה

המכללה ומינהל הסטודנטים מבקשים מכל העולים החדשים לטפל בזכאותם למימון שכר לימוד ושאר הטבות עוד לפני תחילת שנה"ל.

להתייעצות בנושאים אקדמיים וקבלת סיוע לימודי יש לפנות ליועצת המכללה גב' מעיין מיוחס maayan_m@achva.ac.il

 

להתיעצות בנושאים כלכליים, מעבר למימון מנהל, יש לפנות לאירית נוריאל   irit_n@achva.ac.il

 

שם קובץ
הנחיות לסטודנטים ממשיכים קובץ
הנחיות לפתיחת תיק לסטודנטים חדשים קובץ
נוהל התאמות בדרכי היבחנות טופס אינטראקטיבי
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי