מלגות והלוואות

סטודנט יקר, להלן מידע בנושא מלגות וסיוע כלכלי.

מדיניות מערך המלגות של המכללה נקבעת על ידי ועדת מלגות הכוללת נציגי ועד מנהל, רקטור, נשיא, מנכ"ל, דיקן הסטודנטים. 
בשאלות בנושא מלגות ניתן לפנות לראש היחידה גב' אירית נוריאל טל: 08-8588173, או בדוא"ל: irit_n@achva.ac.il
מומלץ לעיין במידע המפורסם באתר לפני הפנייה לאירית.
 

מצורף קישור בו ניתן לאתר מלגות עדכניות לשנת הלימודים תש"פ

https://www.mako.co.il/study-career-study/articles/Article-6e0dbfd5ff79b61026.htm  

 

דרכי הרשמה: מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 500 ₪

בקמפוס האקדמי פועל מרכז אבחון המאפשר לאבחן לקויות למידה בקרב מועמדים להשכלה גבוהה. האבחון נעשה על ידי מאבחנים מומחים תוך שימוש בתוכנת מת"ל (מערכת תפקודי למידה) שהיא מערכת אבחון ממוחשבת ותוצאותיה מוכרות על ידי כל המוסדות האקדמיים בארץ. 
דיקן הסטודנטים מעניק מלגת השתתפות בעלות האבחון בסך 500 ₪, לכל סטודנט העומד בקריטריונים הסוציו-אקונומים של מלגת דיקן.

דרישות סף:

עמידה בקריטריונים הסוציו-אקונומים של מלגת דיקן.

דרכי הרשמה: מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט
גובה המלגה: 1000 ₪

הקמפוס האקדמי אחוה פועל במשותף עם מרכז הצעירים סטארט-אפ בבאר שבע ומעניק מלגות Matching לסטודנטים תושבי באר שבע. ניתן לפנות עם בקשות למרכז כיוונים סטארט אפ באר שבע בטלפון 08-6650840.

דרישות סף:

סטודנטים תושבי באר שבע.

תאריכי רישום: הרשמה צפויה לקראת חודש פברואר בכל שנה
דרכי הרשמה: מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט

הלוואות לסטודנטים ללא ריבית יש להתעדכן ולמלא טופס באתר מלגות שבו נמצא מאגר ארצי של מלגות.

האתר נוח לתפעול ומומלץ לשימוש.

דרכי הרשמה: מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 1000-2000 ₪

המכללה האקדמית אחוה ומועצה אזורית באר טוביה מחזקים קשרי מכללה-קהילה ומעניקה מלגות התנדבות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית באר טוביה. דיקן הסטודנטים פונה בכל שנת לימודים לסטודנטים תושבי המועצה על פי כתובתם בתעודת הזהות ומזמן אותם להשתתף בפעילות לקהילה ובתמורה יקבל מלגה בגובה 1000-2000 ₪.

דרישות סף:

סטודנטים תושבי המועצה האזורית באר טוביה.

סטודנטים לתואר ראשון בלבד.

תאריכי רישום: דיקן הסטודנטים פונה בכל שנת לימודים לסטודנטים תושבי המועצה על פי כתובתם בתעודת הזהות
דרכי הרשמה: מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 1500 ₪ לכל שנת לימודים.

סטודנטים הלומדים במסגרת "הזדמנות שנייה"  לתואר ראשון תושבי מועצות אזוריות ועיריות המוכרות עפ"י מדד חברתי כלכלי זכאים לקבל מלגה בסך של 1500 ₪ לכל שנת לימודים תמורת התנדבות לקהילה.

דרישות סף:

סטודנטים הלומדים במסגרת "הזדמנות שנייה" לתואר ראשון, תושבי מועצות אזוריות ועיריות המוכרות עפ"י מדד חברתי כלכלי.

תאריכי רישום: דיקן הסטודנטים פונה בכתב בתחילת שנת הלימודים לסטודנטים הנמצאים בקבוצת שיוך זו ומזמן אותם לפעול תמורת זכאות למלגה.
דרכי הרשמה: הלוואה מותנית הגשה דרך מזכירות בית הספר לחינוך

מלגה מותנית הינה חלק מהמערך המסייע המיועד לתלמידים סדירים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed), לתלמידים סדירים לתעודת הוראה במסלולים לא אקדמיים ולתלמידים סדירים במסלול הסבת אקדמאים להוראה, במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

יש לראות במלגה המותנית הלוואה בנקאית לכל דבר והיא תעמוד לפירעון מיידי עם תום לימודיו של התלמיד, או עם הפסקת לימודים מסיבה כל שהיא.
לפרטים והרשמה יש לפנות לגב' אילנה ואנה 08-8588032.

 

דרישות סף:

מיועד לתלמידים סדירים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed), לתלמידים סדירים לתעודת הוראה במסלולים לא אקדמיים ולתלמידים סדירים במסלול הסבת אקדמאים להוראה, במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

דרכי הרשמה: מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט
גובה המלגה: 60% משכ"ל.

תוכנית מעורבות לסטודנטים משנה ב' ללימודיהם במערכת החינוך.

4 שעות פעילות שבועיות מזכות במלגה בגובה 60% משכ"ל.

פרטים : www.sachlav-edu.co.il

מייל : sachlav@marmanet.co.il

טלפון:  073-2955698

דרישות סף:

מיועד לסטודנטים לתואר ראשון בלבד משנה ב' ללימודיהם במערכת החינוך.

Page 2 of 2