הדרכות

הספרייה היא מקום בו הקורא יכול להתמצא באופן עצמאי וחופשי.

הקורא יכול להעזר בכמה אפשרויות:

סרטוני הדרכה

 

סרטון היכרות עם הספריה

 

חיפוש בספריה - חיפוש חכ"מ 

מאגרי מידע