המרכז לנוירופדגוגיה

המרכז לנוירופדגוגיה

 

פרופ' יצחק פרידמן המרכז לניורופדגוגיה במכללת אחוה הוקם בשנת תשע"ו, ומטרתו העיקרית של המרכז לנוירופדגוגיה היא להציע דרכים לחשיפת מערכת החינוך לדיסציפלינות מדעיות שונות, שהמרכזית בהן היא חקר המוח ונוירופסיכולוגיה קוגניטיבית. המרכז פועל ליישום ממצאי המחקר בתחום מדעי המוח והעצב (neuroscience) והנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית בעבודה החינוכית בכיתה, בבית הספר, בהכשרת המורים ובכל הקשור בחינוך התלמידים, בהקניית ערכים, בפיתוח כישורים ומיומנויות ובהעלאת הישגיהם האקדמיים של התלמידים. המרכז פועל במכללה האקדמית אחוה בשיתוף עם מכון הנרייטה סאלד. במידת האפשר ישותפו גם גופים מקצועיים אחרים. שיתוף הפעולה בין בית הספר לחינוך שבו לימודי הכשרת מורים ובית ספר למדעים, מחלקות לפסיכולוגיה ולמדעי הטבע, ומכון מחקר, נועד להשיג פיתוח ויישום של רעיונות ומידע, תוך שמירה על קשר שוטף עם השדה, פיתוח כוח אדם בהוראה והפצה יעילה וממוקדת של מידע לשיפור התהליכים החינוכיים והחברתיים בחינוך.

אחת ממטרותיו של המרכז היא ריכוז המידע על תכניות להכשרת נוירופדגוגים, הנגשתו באמצעות תיאור שלו בעברית ולבסוף פיתוח תכנית להכשרת נוירופדגוג במכללה האקדמית אחוה.

בתמונה: פרופ' יצחק פרידמן, ראש התכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך ומפתח תכנית חדשה בניורופדגוגיה לתואר שני במכללת אחוה.

 

מה הרציונל להקמת המרכז לנוירופדגוגיה?

חשוב, ואולי הכרחי, לפרוץ את גבולות מערכת החינוך וליצור מעברים נוחים ויעילים אל מערכות ידע מקצועי אחרות, שהמרכזיות בהן הן מדעי העצב (neuroscience) והפסיכולוגיה הנוירוקוגניטיבית. המסקנה מכך היא שכדי לשפר את החינוך ואת הטיפול בתלמידים יש לחבר בין המחקר והפרקטיקה, זאת כדי ליצור תהליכים חינוכיים מעודכנים שמניבים תוצאות טובות יותר.

שיתוף פעולה בין מדענים-חוקרים לבין אנשי השדה והעשייה החינוכית יכול לסייע לשני הצדדים. חשיפת אנשי השדה – מורים ובעלי תפקידים במערכת החינוך – לידע מתחום חקר המוח ולממצאי המחקר תיעשה במטרה לגבש ביחד אתם דרכים ליישם בעבודתם את הידע שרכשו. יצירת הקשר בין אנשי המחקר לבין אנשי המעשה בשטח תניע תהליך של פעילות ליישום הממצאים בבית הספר ובמערכות החינוך, תוך שימוש בכלי הערכה ייעודיים. הכשרת אנשי המקצוע, הן בחקר המוח והן בחינוך, תיעשה על ידי הענקת ידע בתחום מדעי המוח והחינוך, ברמה אקדמית תיאורטית ויישומית. ובהמשך אולי יצירה והפעלה של תפקיד חדש במערכת החינוך: נוירופדגוג, שיפעל לקיום קשר שוטף בין המחקר והיישום בשדה.

הנוירופדגוג ייזום שיתופי פעולה בין מדענים, קלינאים (מאבחנים), ומחנכים. קשר זה יכול להניב תשתית ליישום מוצלח של המחקר המדעי בתחום חקר המוח. כמו כן, הנוירופדגוג יאפשר את קיומם של תהליכים משותפים כדי לסקור, לנתח ולבחון דרכי יישום של ממצאי מחקרים חדשים ומעודכנים הקשורים בדרכי הוראה, בתכניות התערבות ובהישגים. הוא גם יתמיד לקיים קשר שוטף עם אנשי המחקר בתחומים השונים.

ההכשרה לתפקיד הנוירופדגוג יכולה להיעשות במסגרת תכניות הלימודים הקיימות, וכן במסגרת תכניות לתארים מתקדמים הנמצאות כיום בפיתוח.


התכנית להכשרת נוירופדגוג

בשנתיים האחרונות גובש במכללה האקדמית אחוה מודל ייחודי של חקר ההוראה והלמידה, שמתבסס על ממצאי חקר המוח, הקרוי "מודל אחוה לנוירופדגוגיה", בהובלתו של צוות מומחים בתחום הפסיכולוגיה, הפדגוגיה וחקר המוח. המודל מתמקד בתהליכים ההוראתיים של המורים והלימודיים של התלמידים, ופועל ליישום ממצאי חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה באמצעות דיאלוג בין נוירופדגוגים למחנכים ומורים. המומחים מתחום הפסיכולוגיה, הפדגוגיה וחקר המוח מציגים בפני אנשי החינוך מידע ביולוגי-נוירולוגי-פסיכולוגי רלבנטי, ואנשי החינוך מציעים יישומים אפשריים במידע זה. הדיאלוג שמתפתח במערכת היחסים הייחודית הזאת מאפשר העצמה הדדית.

בשנת הלימודים תשע"ו ניתן לראשונה, במכללה האקדמית אחוה, קורס סמסטריאלי, שנושאו הוא "נוירופדגוגיה: חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה". הקורס הועבר על ידי פרופ' יצחק פרידמן וד"ר אריאלה טייכמן-וינברג. נכחו בו 26 סטודנטים שהם מורים פעילים ותיקים בגני הילדים ובבתי הספר. מטרות הקורס הייתה לחשוף את משתתפיו לבסיס העצבי של הלמידה, הזיכרון וההתנהגות, ולתרומתם האפשרית של חידושי המחקר במדעי המוח והעצב לשיפור ההוראה והלמידה. במהלך הקורס התבקשו הסטודנטים להציע מחשבות ודרכים מעשיות לשיפור הוראתם ודרכי הקשר שלהם עם התלמידים.

פרופ' יצחק פרידמן הוא ראש התוכנית למינהל מערכות חינוך ומפתח תכנית חדשה בניורופדגוגיה לתואר שני במכללת אחוה. לשעבר בכיר במשרד החינוך, מנהל מכון סאלד וחוקר בכיר בו. מתמחה בנוירואנטומיה רפואית ונוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה קלינית וארגונית בחינוך, פסיכומטריה, הערכה ומדידה. לימד בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ובמחלקה לפסיכולוגיה קלינית בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. 

לערך נוירופודגוגיה בוויקיפדיה