התנהגות בעלי חיים

שם המרצה: ד"ר חיים סיווןחיים סיוון

התנהגות נלמדת התנהגות מולדת גירוי תגובה עולם החושים, חיזור תקשורת וכדומה

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.