אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש מינהל תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: israela@achva.ac.il
תפקיד: ראש תחום אקדמי
דוא"ל: aviro@achva.ac.il
תפקיד: ספרנית
דוא"ל: shaviva@achva.ac.il
טלפון: 08-8588041
תפקיד: רכזת פיתוח תכניות אקדמיות
טלפון: 072-2248543
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 08-8588149
תפקיד: ראש המחלקה למערכות מידע
דוא"ל: Ehud_g@achva.ac.il
תפקיד: רכזת שער לאקדמיה
טלפון: 08-8588580
תפקיד: כלכלן
טלפון: 08-8588378
תפקיד: דיקן ביה"ס לחינוך
דוא"ל: avidovo@achva.ac.il
טלפון: 072-2248530
תפקיד: רכזת מינהל הוראה ועוזרת מנהלת המכינה
דוא"ל: gorly@achva.ac.il
טלפון: 08-8588153
Page 1 of 21