אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש מינהל תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: israela@achva.ac.il
טלפון: 08-8588050
תפקיד: ראש תחום אקדמי
דוא"ל: aviro@achva.ac.il
תפקיד: ספרנית
דוא"ל: shaviva@achva.ac.il
טלפון: 08-8588041
תפקיד: רכזת פיתוח תכניות אקדמיות
טלפון: 072-2248543
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 08-8588149
תפקיד: ראש המחלקה למערכות מידע
דוא"ל: Ehud_g@achva.ac.il
תפקיד: רכזת שער לאקדמיה
טלפון: 0722248580
תפקיד: רכזת בקרה והדרכה
טלפון: 3622*
תפקיד: דיקן ביה"ס לחינוך
דוא"ל: avidovo@achva.ac.il
טלפון: 072-2248530
תפקיד: יועצת לימודים פרונטלית
טלפון: 3622*
Page 1 of 21