אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת תחום הוראה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588050
תפקיד: ראש תחום מש"א (מינהל משרתי)
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588133
תפקיד: ראש תחום אקדמי
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588158
תפקיד: ספרנית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588041
תפקיד: ראש לשכת נשיאה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588002
תפקיד: רכזת סטודנטים - המסלול היסודי והעל יסודי במדעים, מתמטיקה, תכנית אלפא
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588149
תפקיד: דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588099
תפקיד: מנהלת חשבונות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588023
תפקיד: ראש המחלקה למערכות מידע
דוא"ל: [email protected]
Page 1 of 20