אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת תחום הוראה
דוא"ל: israela@achva.ac.il
טלפון: 08-8588050
תפקיד: ראש תחום מש"א (מינהל משרתי)
דוא"ל: naama_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588133
תפקיד: ראש תחום אקדמי
דוא"ל: aviro@achva.ac.il
תפקיד: רכזת
דוא"ל: rakazim@achva.ac.il
טלפון: 08-8588158
תפקיד: ספרנית
דוא"ל: shaviva@achva.ac.il
טלפון: 08-8588041
תפקיד: רכזת פיתוח תכניות אקדמיות
טלפון: 072-2248543
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 08-8588149
תפקיד: דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: henik@bgu.ac.il
טלפון: 08-8588099
תפקיד: מנהלת חשבונות
דוא"ל: ahuva_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588023
תפקיד: ראש המחלקה למערכות מידע
דוא"ל: Ehud_g@achva.ac.il
Page 1 of 21