אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: ortal_p@achva.ac.il
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: דיקן ביה"ס לחינוך
דוא"ל: avidovo@achva.ac.il
טלפון: 08-8588103
תפקיד: רכזת מינהל הוראה ועוזרת מנהלת המכינה
דוא"ל: gorly@achva.ac.il
טלפון: 08-8588153
תפקיד: רכזת תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: azhar_g@achva.ac.il
טלפון: 08-8588081
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: ayala_s@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: vana_i@achva.ac.il
טלפון: 08-8588032
תפקיד: מזכירת מחלקת תפעול
דוא"ל: anaki_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588043
תפקיד: ראש יחידת משק
טלפון: 08-8588271
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: irit-t@achva.ac.il
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
תפקיד: עוזרת דיקן, ראש תחום מלגות ומעורבות חברתית
דוא"ל: melagot@achva.ac.il
טלפון: 08-8588173
Page 2 of 21