אלפון אנשי סגל

תפקיד: ספרנית
דוא"ל: gorly@achva.ac.il
תפקיד: רכזת מנהלית אגף תפעול
טלפון: 08-8588086
תפקיד: רכזת תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: azhar_g@achva.ac.il
טלפון: 08-8588081
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: ayala_s@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
תפקיד: יועצת לימודים פרונטלית
דוא"ל: ilana_d@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: מזכירת מחלקת תפעול
דוא"ל: anaki_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588043
תפקיד: ראש יחידת משק
טלפון: 08-8588271
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: irit-t@achva.ac.il
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
תפקיד: עוזרת דיקן, ראש תחום מלגות ומעורבות חברתית
דוא"ל: melagot@achva.ac.il
טלפון: 08-8588173
תפקיד: ראש החטיבה
דוא"ל: irena@achva.ac.il
טלפון: 072-2248519
Page 2 of 21