אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: דיקן ביה"ס לחינוך
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588103
תפקיד: רכזת מינהל הוראה ועוזרת מנהלת המכינה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588153
תפקיד: רכזת תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248281
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על הכוון מקצועי להמשך לימודים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588067
תפקיד: רכזת סטודנטים - מסלול גיל רך
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588032
תפקיד: מזכירת מחלקת תפעול
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588043
תפקיד: ראש יחידת משק
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588271
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622 * (שלוחה 3)
Page 2 of 20