אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת מחלקת רכש ומכרזים
טלפון: 08-8588193
תפקיד: רכזת משגיחות
טלפון: 072-2248529
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: liron_c@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588093
תפקיד: יועצת לימודים
דוא"ל: liron_c@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: liraz_v@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588116
תפקיד: רכזת בחינות בי"ס לחינוך ובי"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: liraz_l@achva.ac.il
טלפון: 072-2248504
תפקיד: מנהלת אדמיניסטרטיבית בית הספר למדעים ורכזת המחלקה להפרעות בתקשורת
דוא"ל: maya_po@achva.ac.il
טלפון: 08-8588014
תפקיד: רכזת ההכשרה הקלינית
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: moran_o@achva.ac.il
טלפון: 08-8588087
תפקיד: ראש תחום מש"א (מינהל משרתי)
דוא"ל: moran_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588133
Page 12 of 21