אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת עבודות גמר ביה"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: idit_l@achva.ac.il
טלפון: 050-6216108
תפקיד: מנחה
טלפון: 08-8588095
תפקיד: רכזת אקדמית של סדנאות פלאו"ת
דוא"ל: edna_r@achva.ac.il
תפקיד: מנהלת מחלקת משאבי אנוש
טלפון: 08-8588138
תפקיד: מנהל פרויקטים מיוחדים
דוא"ל: ezra_g@achva.ac.il
טלפון: 08-8588034
תפקיד: חשבת שכר
דוא"ל: edith_v@achva.ac.il
טלפון: 08-8588119
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: einav_p@achva.ac.il
טלפון: 08-8588093
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: einat_h@achva.ac.il
טלפון: 08-8588068
תפקיד: מנהלת יחידת לוגיסטיקה אקדמית
טלפון: 08-8588128
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: aliza_l@achva.ac.il
טלפון: 08-8588026
Page 16 of 20