אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהל פרויקטים מיוחדים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588034
תפקיד: חשבת שכר
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588119
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588093
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588068
תפקיד: מנהלת יחידת לוגיסטיקה אקדמית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588128
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588026
תפקיד: ראש החוג ללשון
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588195
תפקיד: מנהלת דיגיטל
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248573
תפקיד: מרצה
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: מנהל מערכות מידע
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588100
Page 16 of 20